Ο καρκίνος του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού συμβαίνει συχνά στις γυναίκες, μια στις 10, και πολύ σπάνια στους άνδρες. Ωστόσο με την έγκαιρη διάγνωση έχει και πολύ καλή πρόγνωση, μιας και το 90% των γυναικών που θα συμβεί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στο μέλλον.Προϋπόθεση βέβαια για την καλύτερη έκβαση είναι: η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι αποτέλεσμα της σωστής πληροφόρησης για σημάδια ύπαρξης του καρκίνου, της σωστής παρακολούθησης και της χρήσης της κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου.

Τα σημάδια ύπαρξης καρκίνου μαστού είναι η ύπαρξη ογκιδίου στο μαστό ή τη μασχάλη, η παραμόρφωση του μαστού, η εισολκή του δέρματος, το αιματηρό έκκριμα της θηλής και η φλεγμονή.

Η  σωστή παρακολούθηση των μαστών γίνεται με τον τρόπο και τη συχνότητα που θα καθορίσει ο χειρουργός μαστού.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η επιλογή είναι η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου, η ηλικία των γυναικών, η σύσταση των μαστών, τα ευρήματα των προηγουμένων εξετάσεων και ορισμένες προηγούμενες βιοψίες.
Ο  κυριότερος παράγων κινδύνου είναι η κληρονομικότητα και όσο πιο ισχυρός είναι τόσο πιο σε μικρότερη ηλικία, πιο συχνά και με περισσότερες εξετάσεις πρέπει να γίνεται ο έλεγχος. Η μικρότερη ηλικία και η μεγάλη πυκνότητα των μαστών σημαίνουν και τη χρήση εκτός της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος και της μαγνητικής μαστογραφίας στον έλεγχο.Κάποιες προηγούμενες βιοψίες με προκαρκινικές βλάβες οδηγούν σε πιο συχνό έλεγχο.

Κάποιες προηγούμενες βιοψίες με προκαρκινικές βλάβες οδηγούν σε πιο συχνό έλεγχο. Η κατάλληλη διαγνωστική μέθοδος στην περίπτωση που διαπιστωθεί στις εξετάσεις ελέγχου κάποια βλάβη αποτελεί επιλογή του χειρουργού μαστού στο εξωτερικό ιατρείο μεταξύ παρακέντησης με λεπτή βελόνη και κυτταρολογική εξέταση (FNA), βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core biopsy) mammotome ή BLES και ιστολογική εξέταση και ανοικτή βιοψία στο χειρουργείο.

Η σωστή αντιμετώπιση αποτελεί ευθύνη του χειρουργού μαστού ο οποίος σε συνεργασία με την κατάλληλη ομάδα ειδικευμένων στο καρκίνο του μαστού ακτινολόγων, ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών και ενδεχομένως πλαστικών χειρουργών στα πλαίσια συμβουλίου, θα αποφασίσει για την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση και την ανάγκη συμπληρωματικής θεραπείας με χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακτινοθεραπεία.

Η επιστήμη εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί αυτά που λέμε σήμερα σε λίγες μέρες να αλλάξουν. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρούμε δεδομένο και σταθερό κάθε τι που διαβάζουμε. Η συζήτηση με τον ειδικό, που έχει καθήκον να ενημερώνεται καθημερινά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα κείμενο.