ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ

Αιμορροϊδοπάθεια

Υ πάρχουν διάφορες μέθοδοι θεραπεία στις ημέρες μας. Συντηρητικές όπως φαρμακευτικές, οι δακτύλιοι, και η σκληροθεραπεία με προσωρινά συνήθως αποτελέσματα.

Χειρουργικές όπως η απολίνωση, η αιμορροϊδοπηξία (Longo) και η αιμορροιδεκτομή που έχουν πιο μακροχρόνια αποτελέσματα. Καμία δεν είναι ιδανική για όλους τους ασθενείς ούτε όσον αφορά τα μετεγχειρητικά ενοχλήματα ούτε όσον αφορά το αρχικό αποτέλεσμα και τις υποτροπές.

Ο χειρουργός πρέπει να μπορεί να κάνει και τις τρεις ώστε να επιλέξει την κατάλληλη για κάθε ασθενή.

Επίσης πρέπει να χειρουργούνται οι ασθενείς που έχουν συχνές και μεγάλες αιμορραγίες ή μεγάλη πρόπτωση.

Αιμορροϊδες σε κρίση