ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ

Χρόνια Δυσκοιλιότητα

Υ πάρχουν τρία είδη δυσκοιλιότητας η βραδείας διαβάσεως, η αποφρακτική δυσκοιλιότητα ή δυσχεσία και η μικτή.

Χειρουργικά αντιμετωπίζονται μόνο οι ασθενείς που η συντηρητική αντιμετώπιση για μεγάλο διάστημα δεν έδωσε αποτελέσματα, και αυτοί που έχει διαπιστωθεί ότι τα συμπτώματα που προβάλλονται δεν είναι αποτέλεσμα ψυχικής αστάθειας.

Για την δυσκοιλιότητα βραδείας διάβασης πρέπει να αφαιρεθεί όλο το κόλον, και τα αποτελέσματα είναι καλά. Για την αποφρακτική δυσκοιλιότητα υπάρχουν διάφορες επεμβάσεις είτε από την κοιλιά είτε από τον πρωκτό με μέτρια αποτελέσματα αφού απαλλάσσουν μόνο τις μισές ασθενείς από τα ενοχλήματα τους.