ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Διαφραγματοκήλη

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση διαφραγματοκήλης με πλέγμα

Η διαφραγματοκήλη μπορεί να αποτελεί μέρος του προβλήματος της παλινδρόμησης. Αλλά και από μόνη της όταν είναι μεγάλη και εισέρχεται μεγάλο μέρος του στομάχου ή και άλλα κοιλιακά όργανα, όπως το έντερο και ο σπλήνας στο θώρακα δημιουργεί σημαντικά προβλήματα όπως δυσφαγία, εμετοί, πόνος κυρίως στο θώρακα και δύσπνοια. Έχει βέβαια και σημαντικές επιπλοκές με πιο επικίνδυνη για τη ζωή την νέκρωση του στομάχου, οπότε και χρειάζεται επείγουσα επέμβαση. Η διόρθωση της συχνά απαιτεί και την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος για να κλείσει η οπή του διαφράγματος. Συνδυάζεται σχεδόν πάντα η επέμβαση αυτή με θολοπλαστική όπως και για τη παλινδρόμηση.

Παραοισοφαγική Διαφραγματοκήλη