ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ

Η Ραγάδα του Δακτυλίου

Η χρόνια ραγάδα του δακτυλίου αποτελεί αρχικά αντικείμενο συντηρητικής θεραπείας συνήθως με αλοιφή νιτρωδών που όταν ο ασθενής την ανεχθεί ( σε σχέση με την κεφαλαλγία) μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη θεραπεία στις μισές περίπου περιπτώσεις σε περίπου 6 εβδομάδες.

Όταν απαιτηθεί, η έσω πλάγια σφιγκτηροτομή έχει άριστα και γρήγορα αποτελέσματα αλλά πρέπει να αποτελεί όπλο δεύτερης γραμμής.

Χρόνια ραγάδα δακτυλίου