ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ

Το Περιεδρικό Συρίγγιο

Μ πορεί να είναι μια απλή επιφανειακή επικοινωνία του ορθού με το δέρμα και η επέμβαση εκτομής του να είναι απλή και αποτελεσματική.

Μπορεί να είναι ένα περίπλοκο συρίγγιο με πολλά παρακλάδια ή να αγκαλιάζει τον σφιγκτήρα και να κάνει την εκτομή του δύσκολη και πολλές φορές να οδηγεί σε διαδοχικά χειρουργεία.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η αντιμετώπιση των συριγγίων σε ασθενείς με νόσο Crohn οπότε αλλάζει τελείως η αντιμετώπιση με φάρμακα και η χειρουργική είναι πιο συντηρητική.

Περιεδρικό συρίγγιο