Συχνά ερωτήματα των γυναικών και οι απαντήσεις τους

Πώς δημιουργείται ο καρκίνος του μαστού; Πώς μπορούμε να τον προλάβουμε;
Ποιες έχουν ένδειξη για γονιδιακό έλεγχο για μεταλλάξεις που σχετίζονται με τον καρκίνο;
Τι θα κάνει η γυναίκα που είναι φορέας μετάλλαξης;
Υπάρχει κίνδυνος από τις συχνές/ετήσιες μαστογραφίες;
Eίναι απαραίτητη η ψηλάφηση και ποιος πρέπει να την κάνει;
Είναι απαραίτητη η αυτοεξέταση;
Πότε πρέπει να γίνεται και υπερηχογράφημα μαστών;
Ποια είναι η θέση της μαγνητικής μαστογραφίας μαστών;
Πρέπει να γίνεται βιοψία πριν την χειρουργική επέμβαση;
Γιατί πρέπει να γίνεται η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα, πότε πρέπει να γίνεται και πώς;
Ποιες είναι οι επιπλοκές μια χειρουργικής επέμβασης μαστού;
Είναι η μετεγχειρητική πορεία δύσκολη, είναι επώδυνη η χειρουργική επέμβαση;
Πρέπει να γίνεται άμεσα η αποκατάσταση ή η έναρξη της αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή;
Πότε πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία η ασθενής;
Πότε πρέπει να κάνει ακτινοθεραπεία;
Έχει διαφορετική εξέλιξη ο καρκίνος του μαστού στις νεαρές γυναίκες;