Πού Χειρουργώ

Νοσοκομείο Μετροπόλιταν
Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 – Ν. Φάληρο
Ασφαλιστικά ταμεία:
Τα ιδιωτικά νοσοκομεία που χειρουργώ έχουν συμβάσεις με τις περισσότερες ιδιωτικές ασφάλειες καθώς και με τον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση που ένας ασθενής έχει ιδιωτική ασφάλεια η τελευταία καλύπτει όλο το κόστος της επέμβασης (νοσήλεια και αμοιβές ιατρών).
Σε περίπτωση που έχει ΕΟΠΥΥ, ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει σημαντικό τμήμα του κόστους των νοσηλείων στο ιδιωτικό νοσοκομείο και ο ασθενής επιβαρύνεται με το υπόλοιπο του κόστους και τις αμοιβές.