Ακαδημαϊκό Έργο

43 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 24 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια, 22 ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, 50 ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια, 45 συμμετοχές σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Διδακτορική Διατριβή:

Από τις 14 Ιουνίου 1994 είμαι διδάκτωρ του πανεπιστημίου Κρήτης. Το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής είναι: ” Η κένωση της χοληδόχου κύστης με σπινθηρογράφημα 99mTc-HIDA μετά από γαστρικές επεμβάσεις”.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:

 • Manatakis DK, Tzardi M, Souglakos J, Tsiaoussis J, Agalianos C, Kyriazanos ID, Pechlivanides G, Kordelas A, Tasis N, Gouvas N, Xynos E. Achieving a Textbook Outcome in colon cancer surgery is associated with improved long-term survival. Curr. Oncol. 2023, 30, 2879–2888. https://doi.org/10.3390/curroncol30030220
 • Gouvas N, Agalianos C, Manatakis DK, Pechlivanides G,Xynos E. Elective surgery for conservatively treated acute uncomplicated diverticulitis: a Minerva Surg . 2022 Dec;77(6):591-601. doi: 10.23736/S2724-5691.22.09726-X.
 • Dimitrios K. Manatakis, Nikolaos Gouvas, George Pechlivanides, Evangelos Xynos. Ventral Prosthesis Rectopexy for obstructed defaecation syndrome: a systematic review and meta‑analysis. Updates Surg. 2021 Oct 19https://doi.org/10.1007/s13304-021-01177-2
 • Georgios Pechlivanides. A review of various anatomical definitions of the rectum and their clinical implication in rectal cancer management. Int J Surg Med. 2021; 7(3): 50-55. doi: 10.5455/ijsm.rectal-cancer-management-greece
 • Lazaros Papadopoulos, Vassileios Barbounis, Kalliopi Petraki, Georgios Pechlivanidis. Post-radiation breast angiosarcoma in a patient with four preceded cancers: Case report and Literature review. Int J Surg Med. 2020; 6(2): 44-48
 • Pechlivanides G, Gourtsoyianni S, Gouvas N, Sougklakos J, Xynos E. Management of the adenocarcinoma of the upper rectum: a reappraisal. Updates Surg. 2020 Oct 27. doi: 10.1007/s13304-020-00903-6. Epub ahead of print. PMID: 33108641.
 • Pechlivanides G, Kalles V, Boutsikos G, Papadopoulos L. Breast cancer skin recurrence: a comprehensive review on pathogenesis, treatment, and prognosis.  Int J Med Surg 2019, Vol 6, ID 299 DOI:http://dx.doi.org/10.15342%2Fijms.v6ir.299.
 • Manatakis DK, Papageorgiou D, Antonopoulou MI, Stamos N, Agalianos C, Ivros N, Davides D, Pechlivanides G, Kyriazanos I. Ten-year Audit of Safe Bail-Out Alternatives to the Critical View of Safety in Laparoscopic Cholecystectomy. World J Surg. 2019 Jul 16. doi: 10.1007/s00268-019-05082-z. [Epub ahead of print]
 • van Tol RR, Kimman ML, Melenhorst J, Stassen LPS, Dirksen CD, Breukink SO; Members of the Steering Group. European Society of Coloproctology Core Outcome Set for haemorrhoidal disease: an international Delphi study among healthcare professionals. Colorectal Dis. 2019 May;21(5):570-580. doi: 10.1111/codi.14553. Epub 2019 Feb 8.
 • Stamou K, Gouvas N, Pechlivanides G, Xynos E. Primary curative surgery and preemptive or adjuvant hyperthermic peritoneal chemotherapy in colorectal cancer patients at high risk to develop peritoneal carcinomatosis. A systematic review. J BUON. 2018 Sep-Oct;23(5):1249-1261. PMID: 30570844 Free Article
 • Dervenis C, Xynos E, Sotiropoulos G, Gouvas N, Boukovinas I, Agalianos C, Androulakis N, Athanasiadis A, Christodoulou C, Chrysou E, Emmanouilidis C, Georgiou P, Karachaliou N, Katopodi O, Kountourakis P, Kyriazanos I, Makatsoris T, Papakostas P, Papamichael D, Pechlivanides G, Pentheroudakis G, Pilpilidis I, Sgouros J, Tekkis P, Triantopoulou C, Tzardi M, Vassiliou V, Vini L, Xynogalos S, Ziras N, Souglakos J. Clinical practice guidelines for the management of metastatic colorectal cancer: a consensus statement of the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO). Ann Gastroenterol. 2016 Oct-Dec;29(4):390-416.
 • Evaghelos Xynos , Paris Tekkis , Nikolaos Gouvas , Louiza Vini, Evangelia Chrysou , Maria Tzardi , Vassilis Vassiliou , Ioannis Boukovinas, Christos Agalianos , Nikolaos Androulakis, Athanasios Athanasiadis , Christos Christodoulou , Christos Dervenis, Christos Emmanouilidis, Panagiotis Georgiou , Ourania Katopodi , Panteleimon Kountourakis , Thomas Makatsoris, Pavlos Papakostas , Demetris Papamichael , George Pechlivanides , Georgios Pentheroudakis , Ioannis Pilpilidis , Joseph Sgouros, Charina Triantopoulou , Spyridon Xynogalos, Niki Karachaliou , Nikolaos Ziras , Odysseas Zoras , John Souglakos [the Executive Team on behalf of the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO)] Clinical practice guidelines for the surgical treatment of rectal cancer: a consensus statement of the Hellenic Society of Medical Oncologists (HeSMO) Annals of Gastroenterology (2016) 29, 103-126.
 • Georgios Pechlivanides G, Vassilarou D, Vassilaros S. Is It Possible to Reduce Even More Need for Axillary Dissection? Advances in Breast Cancer Research, 2013, 2, 44-50 doi:10.4236/abcr.2013.22008
 • Moraitis S, Perelas A, Toufektzian L, Mazarakis N, Pechlivanides G. Giant sternal metastasis secondary to follicular carcinoma of the thyroid gland: report of a case. Surg Today. 2012 May 11. [Epub ahead of print]
 • Gouvas N, Pechlivanides G, Zervakis N, Kafousi M, Xynos E. Complete Mesocolic Excision In Colon Cancer Surgery: A Comparison Between Open And Laparoscopic Approach Distal Right-Sided Colon Cancer Remains A Challenge For Laparoscopy. Colorectal Dis. 2012 Mar 5. doi: 10.1111/j.1463-1318.2012.03019.x. [Epub ahead of print]
 • Gouvas N, Tsiaoussis J, Athanasakis E, Zervakis N, Pechlivanides G, Xynos E. Simple suture or prosthesis hiatal closure in laparoscopic repair of paraesophageal hernia: a retrospective cohort study. Dis Esophagus. 2011 Feb;24(2):69-78.
 • Tsoukali, E., Gouvas, N., Tsiaoussis, J., Pechlivanides, G., Zervakis, N., Mantides, A. and Xynos, E. (2011), Specific esophagogram to assess functional outcomes after Heller’s myotomy and Dor’s fundoplication for esophageal achalasia. Dis Esophagus. 2011 Sep;24(7):451-7.
 • Pechlivanides G, Vassilaros D, Tsimpanis A, Apostolopoulou A, Vasilaros S. Review Article. Sentinel Node Biopsy for Breast Cancer Patients: Issues for Discussion and Our Practice. Patholog Res Int. 2010 Dec 28;2011:109712.
 • Gouvas N, Tsiaoussis J, Pechlivanides G, Zervakis N, Tzortzinis A, Avgerinos C, Dervenis C, Xynos E.
  • Laparoscopic or open surgery for the cancer of the middle and lower rectum short-term outcomes of a comparative non-randomised study.
  • Int J Colorectal Dis. 2009 Jul;24(7):761-9. Epub 2009 Feb 17.
 • Gouvas, N., Tsiaoussis, J., Pechlivanides, G., Tzortzinis, A., Dervenis, C., Avgerinos, C., Xynos, E. Quality of surgery for rectal carcinoma: comparison between open and laparoscopic approaches (2009) American Journal of Surgery, 198 (5), pp. 702-708. Cited 3 times.
 • Gouvas, N., Tsiaoussis, J., Pechlivanides, G., Zervakis, N., Tzortzinis, A., Avgerinos, C., Dervenis, C., Xynos, E. Laparoscopic or open surgery for the cancer of the middle and lower rectum short-term outcomes of a comparative non-randomised study (2009) International Journal of Colorectal Disease, 24 (7), pp. 761-769. Cited 1 time.
 • Tsiaoussis, J., Pechlivanides, G., Gouvas, N., Athanasakis, E., Zervakis, N., Manitides, A., Xynos, E. Patterns of esophageal acid exposure after laparoscopic Heller’s myotomy and Dor’s fundoplication for esophageal achalasia (2008) Surgical Endoscopy and Other Interventional Techniques, 22 (6), pp. 1493-1499. Cited 2 times.
 • Pechlivanides, G., Tsiaoussis, J., Athanasakis, E., Zervakis, N., Gouvas, N., Zacharioudakis, G., Xynos, E. Stapled transanal rectal resection (Starr) to reverse the anatomic disorders of pelvic floor dyssynergia (2007) World Journal of Surgery, 31 (6), pp. 1329-1335. Cited 18 times.
 • Pechlivanides, G., Gouvas, N., Tsiaoussis, J., Tzortzinis, A., Tzardi, M., Moutafidis, M., Dervenis, C., Xynos, E. Lymph node clearance after total mesorectal excision for rectal cancer: Laparoscopic versus open approach (2007) Digestive Diseases, 25 (1), pp. 94-99. Cited 7 times.
 • Tsiaoussis, J., Athanasakis, E., Pechlivanides, G., Tzortzinis, A., Gouvas, N., Mantides, A., Xynos, E. Long-term functional results after laparoscopic surgery for esophageal achalasia (2007) American Journal of Surgery, 193 (1), pp. 26-31. Cited 6 times.
 • Kyriazanos, I.D., Tambaropoulos, K., Martinos, H., Pechlivanidis, G., Davidis, D., Noussis, G. Meckel’s diverticulum lithiasis: A case of small bowel obstruction due to a migrated Meckel’s enterolith (2006) Indian Journal of Surgery, 68 (1), pp. 41-43. Cited 1 time.
 • Tsiaoussis, J., Chrysos, E., Athanasakis, E., Pechlivanides, G., Tzortzinis, A., Zoras, O., Xynos, E. Rectoanal intussusception: Presentation of the disorder and late results of resection rectopexy (2005) Diseases of the Colon and Rectum, 48 (4), pp. 838-844. Cited 14 times.
 • Chrysos, E., Athanasakis, E., Pechlivanides, G., Tzortzinis, A., Mantides, A., Xynos, E. The effect of total and anterior partial fundoplication on antireflux mechanisms of the gastroesophageal junction (2004) American Journal of Surgery, 188 (1), pp. 39-44. Cited 9 times.
 • Sgouros, S.N., Vlachogiannakos, J., Karamanolis, G., Stefanidis, G., Papadopoulou, E., Pechlivanides, G., Nousis, G., Mantides, A. Gastric electrical activity in patients with cholelithiasis undergoing laparoscopic cholecystectomy: A prospective controlled study (2004) Journal of Gastroenterology and Hepatology, 19 (6), pp. 661-664.
 • Chrysos, E., Prokopakis, G., Athanasakis, E., Pechlivanides, G., Tsiaoussis, J., Mantides, A., Xynos, E. Factors affecting esophageal motility in gastroesophageal reflux disease(2003) Archives of Surgery, 138 (3), pp. 241-246. Cited 10 times.
 • Pechlivanides, G., Chrysos, E., Athanasakis, E., Tsiaoussis, J., Vassilakis, J.S., Xynos, E.
  Laparoscopic Heller cardiomyotomy and Dor fundoplication for esophageal achalasia: Possible factors predicting outcome (2001) Archives of Surgery, 136 (11), pp. 1240-1243. Cited 31 times.
 • Pechlivanides, G. Adjuvant radiotherapy and chemotherapy in the treatment of rectal cancer (2000) Annals of Gastroenterology, 13 (2), pp. 89 94.
 • Vassilakis, J.S., Pechlivanides, G., Zoras, O.J., Vrachasotakis, N., Chrysos, E., Tzovaras, G., Xynos, E. Anorectal function after low anterior resection of the rectum (1995) International Journal of Colorectal Disease, 10 (2), pp. 101-106. Cited 34 times.
 • Pechlivanides, G., Xynos, E., Chrysos, E., Tzovaras, G., Fountos, A., Vassilakis, J.S. Gallbladder emptying after antiulcer gastric surgery (1994) American Journal of Surgery, 168 (4), pp. 335-339. Cited 8 times.
 • Xynos, E., Pechlivanides, G., Zoras, O.J., Chrysos, E., Tzovaras, G., Fountos, A., Vassilakis, J.S. Reproducibility of gallbladder emptying scintigraphic studies (1994) Journal of Nuclear Medicine, 35 (5), pp. 835-839. Cited 23 times.
 • Vassilakis, J.S., Pechlivanides, G., Fountos, A., Zoras, O.J., Xynos, E. Roux-en-Y gastroenterostomy severely disturbs emptying of the gallbladder (1994) Journal of the American College of Surgeons, 179 (3), pp. 313-317. Cited 5 times.
 • Paraskevopoulos, J.A., Pechlivanides, G., Barsoum, G.H., Windsor, C.W.O. Parietal seeding of carcinoma of the gallbladder after laparoscopic cholecystectomy [9] (1992) British Journal of Surgery, 79 (8), pp. 845-846. Cited 12 times.
 • Vassilakis, J.S., Xynos, E., Zoras, O.J.L., Pechlivanidis, G., Fountos, A. Surgical treatment of the enterogastric reflux syndrome: Preoperative and postoperative estimation by 99mTc-HIDA scintigraphy (1992) American Surgeon, 58 (12), pp. 787-791. Cited 2 times.
 • Xynos, E., Mantides, A., Papageorgiou, A., Fountos, A., Pechlivanides, G., Vassilakis, J.S. Erythromycin accelerates delayed gastric emptying of solids in patients after truncal vagotomy and pyloroplasty (1992) European Journal of Surgery, Acta Chirurgica, 158 (8), pp. 407-411. Cited 23 times.
 • Xynos, E., Vassilakis, J.S., Fountos, A., Pechlivanides, G., Karkavitsas, N. Enterogastric reflux after various types of antiulcer gastric surgery: Quantitation by 99mTc-HIDA scintigraphy (1991) Gastroenterology, 101 (4), pp. 991-998. Cited 21 times.
 • Pechlivanides, G., Xynos, E., Tzortzinis, A., Papageorgiou, A., Vassilakis, J.S. Hydatid disease of the liver. Diagnosis and surgical treatment (1991) HPB Surgery, 4 (1), pp. 59-67. Cited 7 times.
 • Xynos, E., Neonakis, E., Pechlivanidis, G., Vassilakis, J.S. Serum and urine α-amylase isoenzymes levels after operative cholangiogram. A prospective clinical and biochemical study (1990) HPB Surgery, 3 (1), pp. 47-51. Cited 1 time.
 • Xynos, E., Zoras, O.J.L., Pechlivanidis, G., Neonakis, E., Vassilakis, J.S. Intrabiliary rupture of hydatid cyst of the liver. Simple tube drainage of the common bile duct or choledochoduodenostomy? (1990) Digestive Surgery, 7 (3), pp. 148-152. Cited 1 time.

Definition of the Rectum: An International, Expert-based Delphi Consensus.

DʼSouza N, de Neree Tot Babberich MPM, d’Hoore A, Tiret E, Xynos E, Beets-Tan RGH, Nagtegaal ID, Blomqvist L, Holm T, Glimelius B, Lacy A, Cervantes A, Glynne-Jones R, West NP, Perez RO, Quadros C, Lee KY, Madiba TE, Wexner SD, Garcia-Aguilar J, Sahani D, Moran B, Tekkis P, Rutten HJ, Tanis PJ, Wiggers T, Brown G.

Ann Surg. 2019 Apr 8. doi: 10.1097/SLA.0000000000003251. [Epub ahead of print

We would like to thank the following experts for participating in both rounds of the consensus: Africa—T. Madiba; Asia—KY Lee; Europe—A. D’Hoore (Belgium), S. Laurberg (Denmark), E. Tiret, JP Gerard (both France), S. Stelzner (Germany), S Goursoyianni,, G. Pechlivanidis, J. Souglakos, C. Triantopolou, E. Xynos, (all Greece), V. Valenti (Italy), A. Albers, R. Beets-Tan, WA Bemelman, S. Breukink, JWT. Dekker, P. Doorenbosch, TM Karsten, J. Merijerink, I. Nagtegaal, C. Punt, H. Rutten, T. Wiggers, CJH Van de Velde (all Netherlands), F. Pfeffer (Norway), A. Lacy, A. Cervantes (both Spain), T. Folm, P. Nilsson, L. Blomqvist, B. Glimelius (all Sweden), A. Acheson, A. Baxter, R. Beable, C. Beadsmoore, G. Branagan, K. Chapple, J. Conti, N. Francis, N. Gouvas, R. Glynne-Jones, SJ Holtham, I. Jenkins, S. Karandikar, S. Kapur, A. Mirnezami, B. Moran, S. Moug, J. Murphy, H. Narula, G. Nash, D. Nicol, D. O’Leary, R. Rahaman, V. Sams, I. Shaikh, Sharawdwani, O. Shihab, B Singh, J. Sington, C. Speakman, A. Stearns, N. Stylianides, P. Tekkis, O. Warren, NP West, J. Wheeler, S. Wijeyekoon (all UK); North America—S. Wexner, D. Sahani, P. Sylla, J.A. Garcia; South America—C. Quadros, R. Perez, C. Ortega.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά:

 • Η κένωση της χοληδόχου κύστης μετά από ερεθιστικό γεύμα σε υγιή άτομα και άτομα με ευερέθιστο έντερο.
  Πεχλιβανίδης Γ, Ξυνός Ε, Γλυνός Μ, Βασσιλάκης Σ. Hell J Gastroenterol 1990; 3: A49.
 • Η χρήση πλαστικών δακτυλίων(markers) για τη διάγνωση της δυσκοιλιότητας από βραδεία διάβαση.
  Ξυνός Ε, Γλυνός Μ, Παπαγεωργίου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μαντίδης Α, Πεχλιβανίδης Γ, Βασσιλάκης ΣΙ. Hell J Gastronterol 1990; 3(suppl): 29(A 107).
 • Η συμπτωματική χολολιθίαση δε μεταβάλλει τη γαστρική δραστηριότητα ηλεκτρική δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων.
  ΣΝ Σγούρος, Ε Παπαδοπούλου, Γ Καραμανώλης, Γ Στεφανίδης, Γ Πεχλιβανίδης, Α Μαντίδης. Annals of Gastroenterology 2001;14: 11
 • Η θέση του σπινθηρογραφήματος με 99mTc- τετροφωσμίνη στη διάγνωση αμφιβόλων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.
  Γ Πεχλιβανίδης, Α Παπαδημητρίου, Ε Νεονάκης, Η Μαζοκοπάκης, Ε
  Βελακούλη, Α Διαμαντής, Ι Σφηνιαδάκης, Ε Σμπόνιας, Γ Λαβούτας, Α
  Μυλωνάς, Γ Νούσης. Ελλ Πυρ Ιατρ 2002; 1: 16-20

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια:

 • Diagnosis and treatment of Liver Hydatid Disease.
  ΕXynos, G Pechlivanides, JS Vassilakis. Mediterranean Medical Meeting, September 1989, Heraklion, Crete.
 • Rupture of Hydatid Cyst of the Liver into the Biliary Tree.
  E Xynos, JS Vassilakis, G Pechlivanides.Mediterranean Medical Meeting, September 1989, Heraklion, Crete.
 • Anal Pressure after Internal Sphincterotomy for Anal Fissure.
  E Xynos, G Pechlivanides, A Mantidis, N Nikolopoulos, JS Vassilakis.2nd International Gastro-Surgical Club Meeting, November 1990, Athens.
 • Reproducibility of gallbladder emptying by 99mTc HIDA scintigraphy.
  G. Pechlivanides, E Xynos, E Chrysos, A Fountos, A Mantides,JS Vassilakis. II United European Gastroenterology Week, July 1993, Barcelona, Spain.
 • Gallbladder emptying after Billroth I or II gastrectomy.
  E Xynos, G Pechlivanides, A Fountos, O Zoras, G Tzovaras, JS Vassilakis. II United European Gastroenterology Week, July 1993, Barcelona, Spain.
 • Laparoscopic Heller’s myotomy with anterior fundoplication.
  Xynos E, Tzovaras G, Malliotakis A, Pechlivanides G, Vassilakis JS. International Symposium on Advanced Laparo-Endoscopic Surgery, 4-6 May 1995,Athens, Greece.
 • Truncal vagotomy with gastrojejunostomy affects gallbladder emptying.
  Xynos E, Pechlivanides G, Fountos A, Zoras O, Tzovaras G, Chryssos E, Petrakis J, Epanomeritakis E, Koutsoubi E, Vassilakis JS.European International Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress,25-28 May 1995, Athens, Greece.
 • Complications after laparoscopic cholecystectomy in patients with acute cholecystitis.
  Davides D, Ivros N, Dellis A, Rottas J, Pechlivanides G, Neonakis E, Nousis G.
 • Is morbid obesity still a contraindication for laparoscopic cholecystectomy?
  Davides D, Ivros N, Dellis A, Rottas J, Pechlivanides G, Neonakis E, Nousis G.
 • Stapled Trans-anal Rectal Resection (STARR). Short-Term Functional Results (Poster).
  Athanasakis E, Pechlivanides G, Tsiaoussis J, Zacharioudakis G, Chrysos E, Xynos E Second Joint Meeting. European Council of Coloproctology, European Association of Coloproctology. Bolognia 15 – 17 September 2005. Italy Poster P136 page 46
 • Abdominal and Pelvic Stop-Flow Chemotherapy. Effect of Chemotherapeutic Agents and Tissue Ischemia on Rectoanal Pressures (Poster).
  Athanasakis E, Zoras O, Zacharioudakis G, Pechlivanides G, Chrysos Second Joint Meeting. European Council of Coloproctology, European Association of Coloproctology. Bolognia 15 – 17 September 2005. Italy Poster P005 page 13.
 • Adequacy of lymph node clearance: Laparoscopic vs. open resection of the rectum.
  G. Pechlivanides, N. Gouvas, E. Athanasakis, J. Tsiaousis, N.Zervakis, G. Zaharioudakis, A. Tzortzinis, M. Moutafidis, E. Xynos. First Scientific and Annual General Meeting of the European Society of Coloproctology, 13-16 September 2006, Lisbon, Portugal
 • Quality of surgery for rectal carcinoma: Comparison between open and laparoscopic approach. (Poster).
  N. Gouvas, G Pechlivanides, J Tsiaoussis, G Zacharioudakis, E Athansakis, A Tzortzinis, C Dervenis, E Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 • Stapled transanal rectal resection (STARR) (Poster).
  G Pechlivanides, J Tsiaoussis, E Athansakis, N. Zervakis, N. Gouvas, G Zacharioudakis, E Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 • Laparoscopic resection is feasible for the low rectal cancer with adequate lymph node clearance: comparison to the open approach . (Poster).
  G. Pechlivanides, , J. Tsiaousis, A. Tzortzinis, G. Zaharioudakis, M. Moutafidis, E. Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 • Distal margin of rectal resection for cancer. (Poster).
  J Tsiaousis, E Athanasakis, G Pechlivanides, N Zervakis, G Zacharioudakis, A Tzortzinis, C Dervenis, E Chrysos, E Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 • Biofeedback versus rectal sensory training and balloon defecating exercises in dyssynergia of defecation. (Poster).
  J Tsiaoussis, K Triantafyllou, A Mantides, G Pechlivanides, N Gouvas, E Xynos 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 • Sentinel lymph node biopsy, information gained both from testing and applying period. (Poster 367).
  Pechlivanides G, Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A, Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S. 6th European Breast Cancer Conference, 15-19 April, 2008, Berlin
 • Axillarry recurrence following sentinel lymph node biopsy. (Poster E17).
  Pechlivanides G, Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A, Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S. 10th Milan Breast Cancer Conference, 18-20 June 2008.
 • Laparoscopic vs Open Approach for Total Mesorectal Excision. A comparative study. (Poster).
  Gouvas N, Tsiaoussis J, Pechlivanides G, Zervakis N, Xynos E. 3rd Scientific & Annual Meeting of European Society of Coloproctology, Nantes, France, 24-27 September 2008
 • Sentinel lymph node biopsy, information gained both from testing and applying period. Oral presentation – Pechlivanides G,  Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A,  Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S. 4th International Meeting of theHellenic Society of Nuclear Medicine, 7-9 November, 2008, Thessaloniki, Greece.
 • Preoperative neutrophil to lymphocyte ratio in primary breast cancer patients: correlation with clinicopathologic characteristics. Kalles Vasileios, Boutsikos Georgios , Konstantinou Marina, Georgiou Georgia, Papapanagiotou Ioannis, Giosdekos Alexandros, Kalogera Elena, Ivros Nikolaos, Pechlivanides Georgios. Milan Breast Cancer Conference 23-26 June 2015, Milan, Italy
 • Does the pre-treatment neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio correlate with clinicopathological characteristics in primary breast cancer patients? – V. Kalles1, G. Boutsikos1, I. Tsouknidas1, I. Papapanagiotou1, M. Konstantinou1, A. Tselos1, G. Georgiou2, E. Kalogera2, G. Xanthopoulou1, N. Ivros1, G. Pechlivanides1. Naval and Veterans Hospital of Athens, 2nd Department of Surgery, Athens, Greece; 2 Hellenic Anticancer Institute, Research Center, Athens, Greece EBCC 10, Amsterdam. 9-11 March 2016
 • P173 Ambulatory management of uncomplicated diverticulitis: A systematic review. – NIKOLAOS GOUVAS , Georgios Pechlivanides, Paolo Millo,  Evaghelos Xynos ESCP 20th scientific & Annual Meeting,26-28 September 2018, Nice France

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια:

 • Anorectal manometry in anal disorders.
  N Nikolopoulos,E Xynos, A Mantidis, G Pechlivanides, JS Vassilakis.
  Autumn Meeting in Gastroenterology, November 1988, Athens.
 • Duodenogastric Reflux following Truncal Vagotomy and Pyloroplasty.
  E Xynos, A Fountos, G Pechlivanides, JS Vassilakis. Spring Meeting of Gastroenterology, May 1989, Thessaloniki.
 • Anorectal manometry in patients with irritable bowel syndrome.
  E Xynos, A Mantidis, G Pechlivanides, JS Vassilakis.10th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1989, Athens.
 • Duodenogastric reflux in patients with duodenal ulcer.
  N Nikolopoulos, E Xynos, A Fountos, G Pechlivanides, JS Vassilakis.10th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1989, Αthens.
 • Evaluation of the results of Nissen’s Fundoplasty with Pechametry and Manometry.
  E Xynos, N Nikolopoulos, P Kasapides, A Mantidis, G Pechlivanides, K Datsakis, JS Vassilakis.
  11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 4(8).
 • Erythromycin accelerates gastric emptying in patients with Dyspepsia and/or Truncal Vagotomy.
  A Mantidis, E Xynos, A Fountos, G Pechlivanides, A Papagergiou, N Georgopoulos, JS Vassilakis. 11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 12(40).
 • The influence of Erythromycin on Gastric Emptying of solids in controls
  A Mantidis, E Xynos, A Fountos, E Sbonias, G Pechlivanides, A Papageorgiou, JS Vassilakis.11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 13(41).
 • The role of orally given plastic marcers in diagnosis of slow transit constipation.
  E Xynos, M Glynos, A Papageorgiou, N Georgopoulos, A Mantidis, G Pechlivanides, JS Vassilakis.11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990,
  Thessaloniki. Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 29(107).
 • Delayed Emptying of the Gallbladder after fatty meal in patients with diabetes mellitus.
  E Xynos , G Pechlivanides, M Glynos,
  T Vrachliotis, A Mantidis, N Georgopoulos, JS Vassilakis.11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990,Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 48(182).
 • Gallbladder Emptying after fatty meal in controls and in patients with Irritable Bowel Syndrome.
  G Pechlivanides, E Xynos , M Glynos, E Neonakis, A Mantidis, A Chalazonitis, JS Vassilakis. 11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 9(188).
 • Selection of patients with Entorogastric Reflux Syndrome for surgical treatment with Gastrectomy Roux-en-Y.
  E Xynos, L Codellas, A Papageorgioy, N Georgopoulos, G Pechlivanides,
  JS Vassilakis. 17th Panhellenic Congress of Surgery, November 1990, Athens.
 • Gallbladder rupture during laparoscopic cholecystectomy.
  G Pechivanides,D Davides, S Moraitis, L Kodellas, G Nousis.
  1st Hellenic Congress on Laparoscopic Surgery,July1993, Athens.
 • Laparoscopic Cholecystectomy complications, the first experience.
  G Pechlivanides, D Davides, S Moraitis, L Kodellas, G Nousis.13rd Hellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Gallbladder emptying in controls and patients with Duodenal ulcer.
  G Peclivanides, G Tzovaras, A Mantides, P Kasapides, A Fountos, O Zoras, E Xynos, N Nikolopoulos, SJ Vassilakis. 13rd Hellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Gallbladder emptying post truncal Vagotomy and Pyloroplasty and post Highly Selective Vagotomy.
  E Chrysos, G Tzovaras, G Pechlivanides, I Petrakis, A Fountos,A Mantides, N Nikolopoulos,E Xynos,SI Vassilakis.13rd Panhellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Reproducibility of Gallbladder emptying with scintigraphy 99mTc-HIDA with milk.
  A Fountos,E Xynos,A Papadimitriou, E Smponias,G Pechlivanides,E Chryssos,SI Vassilakis.
  4th Hellenic Congress of Nuclear Medidine, Athens,18-19 February 1994.
 • Gallstones in the peritoneal cavity post laparoscopic Cholecystectomy.
  D Davides, G Pechlivanides, S Moraitis, E Neonakis,G Nousis.2nd Hellenic Congress of Laparoendoscopic Surgery, 4 May 1995, Athens.
 • The role of sliding diaphragmatocele in gastroesophageal reflux disease.
  G Tzovaras, P Kasapidis, E Epanomeritakis, G Pechlivanides,I Petrakis, O Zoras, A Mantidis, E Xynos, SI Vassilakis.15th Panhellenic Congress of Gastroenterology, 22-25 November 1995, Thessaloniki.
 • Διατήρηση του ελάσσονος θωρακικού μυός στον λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης γιά καρκίνο μαστού.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Σφηνιαδάκης*, Κ. Μαρτζάκλης, Π. Χουντής, Χ. Μίρτσος, Λ. Κοδέλλας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 15-18 Μαρτίου 2000, Αθήνα.
 • Διατήρηση του μεσοπλευροβραχιονίου και των πλαγίων διατιτραινόντωνμασοπλευρίων νεύρων κατά το λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης για καρκίνο του μαστού – πρόδρομα αποτελέσματα.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Σφηνιαδάκης*, Κ. Μαρτζάκλης, Π. Χουντής, Χ. Μίρτσος, Λ. Κοδέλλας.
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 15-18 Μαρτίου 2000, Αθήνα.
 • Αξιολόγηση της σπινθηρογραφικής μελέτης, στη διαφορική διάγνωση βλαβών του μαστού – Πρόδρομα αποτελέσματα.
  Α. Παπαδημητρίου*, Γ. Πεχλιβανίδης, Γ. Μόρτζος***, K. Μαρτζάκλης, Ι. Σφηνιαδάκης**, Γ. Κούβελας*, N.Ιβρος, Ε. Νεονάκης.
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 15-18 Μαρτίου 2000, Αθήνα.
 • Λαπαροσκοπική κατά Heller καρδιομυοτομή και κατά Dor θολοπλαστική σε ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Τσιαούσης, Η. Αθανασάκης, Ε. Ξυνός, Α. Μαντίδης.
  18ο ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 8-11 Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη.
 • Αξιολόγιση της σπινθηρογραφικής μελέτης, στη διαφορική διάγνωση βλαβών του μαστού – Πρόδρομα αποτελέσματα.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Παπαδημητρίου, Γ. Μόρτζος,, Ι. Σφηνιαδάκης, Σ. Μαρινόπουλος, Κ. Καρμπαλιώτης, Α. Διαμαντής, Ε. Νεονάκης.
  18ο ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 8-11 Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη.
 • Ο συνδυασμός λαπαροσκοπικής κατά Heller καρδιομυοτομής και κατά Dor θολοπλαστικής στη θεραπεία των ασθενών με αχαλασία οισοφάγου.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Η. Αθανασάκης, Ι. Τσιαούσης, Ε. Χρυσός, Ι.Σ. Βασιλάκης, Α. Μαντίδης, Ε. Ξυνός.
  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.
 • Η συμπτωματική χολολιθίαση δε μεταβάλλει τη γαστρική δραστηριότητα ηλεκτρική δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων.
  ΣΝ Σγούρος, Ε Παπαδοπούλου, Γ Καραμανώλης, Γ Στεφανίδης, Γ Πεχλιβανίδης, Α Μαντίδης.
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2001, Ιωάννινα. 3ο βραβείο
 • Η θέση του σπινθηρογραφήματος με 99mTc-τετροφωσμίνη στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
  Γ Πεχλιβανίδης, Α Παπαδημητρίου, Ε Νεονάκης, Η Μαζοκοπάκης, Ε Βελακούλη, Α Διαμαντής, Ι Σφηνιαδάκης, Ε Σμπόνιας, Β Τασιούλη, Κ Κατσάρη, Γ Λαβούτας, Φ Παρούτογλου, Α Μυλωνάς, Γ Νούσης.
  2nd Nuclear Medicine Meeting of Northern Greece with International Participation, page 38, 2-4 November 2001, Thessaloniki.
 • Η συμπτωματική χολολιθίαση δεν μεταβάλλει τη γαστρική ηλεκτρική δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων.
  Σ. Σγούρος, Ε. Παπαδοπούλου, Γ. Καραμανώλης, Γ. Στεφανίδης, Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Μαντίδης.
  21ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, 27 Σεπτ – 1 Οκτ 2001, Ιωάννινα
 • Η χρήση του σπινθηρογραφήματος Τc99m Arcitumomab σε ασθενείς με καρκίνο του παχέως εντέρου – Πρόδρομα αποτελέσματα.
  Πεχλιβανίδης Γ, Παπαδημητρίου Α, Δεληγιάννης Φ, Δαυίδης Δ, Ταμανίδη Δ, Σμπόνιας Ε, Νούσης Γ.
  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας. Αθήνα, 5-7 Απριλίου 2002.
 • Λαπαροκοπική θολοπλαστική σε μικρό αριθμό ασθενών με άριστα αποτελέσματα.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Μαντίδης, Δ. Δαυίδης, Ν. Ιβρος, Κ. Ταμπαρόπουλος, Α. Κατσώχης, Κ. Φλόκας, Γ. Νούσης.
  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,σελ 35, ΕΑ 054, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2002,
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών
  Δ. Δαυίδης, Α. Δελλής, Ν. Ιβρος, Α. Κατσώχης, Κ. Ταμπαρόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Ε. Νεονάκης, Γ. Νούσης.
  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,σελ 38, ΕΑ 059, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2002.
 • Η χρησιμότητα του σπινθηρογραφήματος Tc 99m Arcitumomab σε ασθενείςμε καρκίνο του παχέος εντέρου – Η αρχή μιας μελέτης.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Παπαδημητρίου, Δ. Δαυίδης, Κ. Παμπαρόπουλος, Α. Κατσώχης, Ν. Ιβρος, Ε. Σμπόνιας, Γ. Νούσης.
  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,σελ 189, ΕΑ 324, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2002.
 • Συγκριτική μελέτη μεταξύ λαπαροσκοπικής και ανοικτής θολοπλαστικής κατά Nissen.
  Γ. Προκοπάκης, Γ. Ζαχαριουδάκης, Α. Τσουβελέκης, Δ. Παπαματθαιάκης, Α. Τζορτζίνης, Γ. Πεχλιβανίδης, Ο. Ζώρας, Ε. Χρυσός, Α. Μαντίδης, Ε. Ξυνός.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, σελ 108, 256, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών.
  Δ. Δαυίδης, Α. Δελλής, Ν. Ιβρος, Α. Κατσώχης, Κ. Ταμπαρόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Ε. Νεονάκης, Γ. Νούσης.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, σελ 169, 417, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002
 • Επιπλοκές λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κοιλιοκηλών.
  Δαυίδης Δ, Ιβρος Ν, Δελλής Α, Πεχλιβανίδης Γ, Νεονάκης Ε, Νούσης Γ.
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & International Laparoendoscopic Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery.
  22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα σελ 37, 145.
 • Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Η Αθανασάκης, Γ Ζαχαριουδάκης, Ι Τσιαούσης, Ε Χρυσσός, Ο Ζώρας, Ε Ξυνός. Σελ 252, Νο V10
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
 • Λαπαροσκοπική προσέγγιση στον καρκίνο του μέσου και κατώτερου ορθού.
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
  Γ. Πεχλιβανίδης, Η Αθανασάκης, Γ Ζαχαριουδάκης, Ι Τσιαούσης, Ε Χρυσσός, Ο Ζώρας, Ε Ξυνός
  Σελ 147, Νο 266
 • Εσωτερική πρόπτωση του ορθού: χειρουργική αντιμετώπιση με εκτομή και ορθοπηξία.
  Ι Τσιαούσης, Γ. Πεχλιβανίδης, Η Αθανασάκης, Ε Χρυσσός, Ε Ξυνός
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
  σελ 132 Νο 237
 • Λαπαροσκοπική Roux – Y Γαστρική παράκαμψη για νοσηρή παχυσαρκία.
  Γ Ζαχαριουδάκης, Η Αθανασάκης,Γ. Πεχλιβανίδης, Ι Τσιαούσης, Ε Χρυσσός, Ε Ξυνός.
  Σελ 256, Νο V18
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
 • Λαπαροσκοπική Μυοτομή κατά Heller και θολοπλαστική Dorr.
  Δ. Δαυίδης, Γ. Πεχλιβανίδης, Γ. Νούσης
  Σελ. 17, Video 18. Βιντεοπαρουσιάσεις: Στόμαχος – Νοσογόνος Παχυσαρκία
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  7th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery
  Ιωάννινα, 19-22 Μαϊου 2005.
 • Αρχικά αποτελέσματα εφαρμογής λαπαροσκοπικής χειρουργικής παχέος εντέρου και ορθού.
  Μπούτσικος Γ, Κυριαζάνος Ι, Δαυίδης Δ, Μηλιάδης Λ, Πεχλιβανίδης Γ.
  9ο Πανελλήνιο συνέδριο λαπαροεδοσκοπικής χειρουργικής και διεθνές συμπόσιο.
  21-23 Μαϊου 2009, Αθήνα
 • Το οισοφαγογράφημα για την εκτίμηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά μυοτομή Heller και πρόσθια ημιθολοπλαστική Dor για αχαλασία οισοφάγου.
  Γούβας Ν, Τσιαούσης Ι, Πεχλιβανίδης Γ, Ζερβάκης Ν, Μαντίδης Α, Δερβένης Χ, Ξυνός Ε.
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού.
  Αθήνα 11-13 Ιουν
 • Πρώτο έτος λειτουργίας του ιατρείου μαστού ΝΝΑ: ανασκόπηση πεπραγμένων.
  Καλλές Β, Μπούτσικος Γ, Γιοσδέκος Α, Καπράνου Α, Κορδέλας Α, Κελεμτζή Α, Διαμαντής Α, Πετρογιάννης Φ, Ίβρος Ν, Πεχλιβανίδης Γ. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2014
 • Πρώιμες και απώτερες επιπλοκές μετά από βιοψία φρουρού λεμφαδένα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
  Καλλές Β, Μπούτσικος Γ, Μουστάκης Ν, Παπαπαναγιώτου Ι, Πεχλιβανίδης Γ. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2014
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας 17-20 Δεκεμβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Προεγχειρητικός λόγος ουδετεροφίλων προς λεμφοκύτταρα σε ασθενείς με καεκίνο μαστού: συσχέτιση με κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά.
  Καλλές Β.1, Μπούτσικος Γ.1, Παπαπαναγιώτου Ι.2, Καλογερά Έ.3, Ίβρος Ν.1, Πεχλιβανίδης Γ.1 1Β’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2Β’ Γυναικολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», 3Ερευνητικό Κέντρο, Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας 17-20 Δεκεμβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Διαχείριση και αντιμετώπιση ασθενών με παθήσεις του μαστού. Εσωτερικός έλεγχος πεπραγμένων (audit) διετίας.
  Καλλές Β., Μπούτσικος Γ., Γιοσδέκος Α., Τσουκνίδας Ι., Ίβρος Ν., Πεχλιβανίδης Γ.Β’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Συντονιστής:

 • 3ο Πολυθεματικό Συνέδριο ΝΝΑ, Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 1999
  Εφαρμογές του ανιχνευτή γ-ακτινοβολίας στη Χειρουργική Ογκολογία.
  Συντονιστές: Γ.Πεχλιβανίδης, Γ Οικονόμου
 • 7ο Πολυθεματικό Συνέδριο ΝΝΑ, 28 Φεβ – 1 Μαρτίου 2003, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ερευνητικό έργο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.
  (συντονιστής)
 • 9ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 21-22 Ιανουαρίου 2005, Αθήνα
  Προληπτικός έλεγχος για καρκίνο μαστού (συντονιστής)
 • 5th Colorectal Games, June 8-9, 2012 Ηράκλειο Rectal Prolapse
  Συντονιστές: A. De Hoore, Γ. Πεχλιβανίδης
 • 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Xειρουργικού Forum 2012, Hilton Athens στις 21-24 Νοεμβρίου 2012 «Σύγχρονες απόψεις στη χειρουργική του καρκίνου του μαστού»
 • 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΜ-ΚΑΠΕΣ (Εταιρεία Μελέτης του Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος), Διαβάζοντας τα ίχνη των καρκίνων του πεπτικού» 22-24 Νοε 2013, Θεσσαλονίκη
  Προεδρείο: «Προεγχειρητική θεραπεία στον καρκίνο του ορθού»
 • 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και διεθνές χειρουργικό φόρουμ 2014, 12-15 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα
  «Προγράμματα ταχείας ανάρρωσης (Enhanced recovery protocols), Fast-track Surgery: Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις (Evidence based medicine)
  Συντονιστές: Γ. Πολυμενέας – Γ. Πεχλιβανίδης
 • 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2014 Καλοήθεις παθήσεις μαστού – Δεν πρέπει να ξεφύγει η κακοήθεια
  Συντονιστές: Ε Νεονάκης – Γ Πεχλιβανίδης
 • 16ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Έρευνας και Θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου 31 Μαρτίου & 01 Απριλίου 2023 Aθήνα Στρογγυλή τράπεζα: Καρκίνος μαστού Σχολιαστής
 • 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου Πρωκτού. 16-18 Ιουνίου 2023, Πάτρα Στρογγυλή  τράπεζα: Αντιμετώπιση Συνδρόμων Διαταραχής της Αφόδευσης – Προεδρείο Ομιλία: Καρκίνος του ορθού: Αντιμετώπιση ανάλογα με το στάδιο Προεδρείο
 • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού / 25-27 Ιουνίου 2021 / Grand Hotel // Θεσσαλονίκη
  1:30-13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ,
  Συντονιστές: Γ. Τζοβάρας, Γ. Πεχλιβανίδης
  ΔΙΑΛΕΞΗ: Προεδρείο: Β. Παπαδόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης. Εκπαίδευση στη χειρουργική του παχέος εντέρου. Ε. Ξυνός
 • 5ο MasterClass for Colorectal Cancers – 9th Colorectal Games 2021,2-3 July 2021, Herakleion Crete
  Session 7: Rectal Cancer – Disease at the Extremes – Treatment III.
  G. Pechlivanides Chairperso
  12:45 – 13:15 P. Tekkis Update on the Expectant Policy
  13:30 – 14:00 P. Tekkis Recurrent Rectal Cancer: Selection, Treatment, Outcomes
  14:15 – 14:45 E. Espin-Bassany Is There Any Place for Palliative Pelvic Exenteration?
  Session 8: Consultants’ Corner
  Chairpersons: N. Gouvas, M. Venianaki
  15:00 – 16:00 Commentary G. Pechlivanides, J. Souglakos, C. Stamou, G. Tzovaras, J. Zacharioudakis
 • 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & International Surgical Forum – 11-15 Νοεμβρίου 2023, Αθήνα Σάββατο 11.11.23  16:00 – 17:00 – DEBATE:  Πότε καταργείται η ειλεοστομία εκτροπής (προστατευτική) στην χαμηλή πρόσθια εκτομή; – Προεδρείο: Γ. Πεχλιβανίδης
  • Πρώιμη σύγκλειση -Αρ. Ιωαννίδης
  • Όψιμη σύγκλειση Δ. Παραμυθιώτης

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Εισηγητής:

 • Postoperative Gastric Syndromes: Diagnosis and Management
  Moderator: SI Vassilakis. 13rd Hellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Small and Large bowel Obstruction. Small bowel Obstruction. Interhospital meeting of Hellenic Gasrtoenterology Society
  Moderator: N Nikolopoulos,Athens, 14 December 1993.
 • Tumours of Head and Neck, Thyroid gland tumours.
  Moderator: E Papadakis. Postgraduate seninars of Medical Society
  of Chania.February 1995, Chania.
 • Anorectal disorders – Physiology, Pathophysiology,Treatment. Operations for Rectal prolapse.
  Moderator: SI Vassilakis Surgical Congress of North Greece Thessaloniki, 13 October 1995
 • Νοσηλεία Βαρέως Πάσχοντος – Σήψη Τραύμα Αιμορραγία Τεχνητή Διατροφή.
  Συντονιστής: Μ. Μπουρούνης. 4ο Πολυθεματικό Συνέδριο ΝΝΑ, Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2000
 • H λαπαροσκοπική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού: Τεχνική θεώρηση της λαπαροσκοπικής προσέγγισης.
  Πρόοδοι στη Χειρουργική Ογκολογία, Μετεκπαιδευτική διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας. Χαλκίδα 5-6 Ιουλίου,
  2003.
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: ΕΛΕΧΕΠ guidelines
  Προεδρείο:Ε.Ξυνός, Α.Μαντίδης, Χ.Δερβένης
  Εισηγητές: Γ. Καραμανώλης, Σ.Σγούρος, Η.Αθανασάκης, Γ.Πεχλιβανίδης, Ε.Ξυνός, Ι.Τσιαούσης
  15η Μαίου 2003
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική και συμφύσεις
  (εισηγητής)
  Προεδρείο: Γιώργος Κουρούνης, Ανδρέας Γεωργιόπουλος
  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Οι μετεγχειρητικές συμφύσεις στην γυναικολογία»
  Καλαμάτα 25-26 Σεπτεμβρίου 2004
 • Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. «Η πιλοτική εφαρμογή σε περιορισμένες ομάδες πληθυσμών, όπως το Πολεμικό Ναυτικό, είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση;
  (εισηγητής)
  Προεδρείο: Γ. Νούσης, Α. Μαντίδης
  9ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
  21-22 Ιανουαρίου 2005, Αθήνα
 • Λαπαροσκοπική Ολική Εκτομή Μεσο-ορθού (ΤΜΕ) για καρκίνο μέσου κατώτερου ορθού. Αποτελέσματα λαπαροσκοπικών κολεκτομών.
  (εισηγητής)
  Προεδρείο: Ε. Ξυνός, Γ. Μπασδάνης
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  7th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery
  Ιωάννινα, 19-22 Μαϊου 2005.
 • Πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού: Δυνατότητες και περιορισμοί απεικονιστικών μεθόδων (στρογγυλό τραπέζι).
  Συντονιστής: Αν. Καθ. Χ. Μαρκόπουλος
  Πληθυσμιακός έλεγχος (εισήγηση)
  8η Ετήσια Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος του Μαστού» Εξελίξεις, αλλαγές και προβληματισμοί στη διαγνωστική και θεραπευτική
  προσέγγιση
 • «Καρκίνος ορθού: Τεχνική και αποτελέσματα»
  Στρ Τραπ: «Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην ογκολογία του πεπτικού»
  Συντ: Ε. Ξυνός – Χρ Τσιγκρής
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Πεπτικού. Αθήνα 10- 13 Νοε 2005
 • Στρογγυλό τραπέζι : Πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού: δυνατότητες και περιορισμοί απεικονιστικών μεθόδων
  Θέμα ομιλίας: Πληθυσμιακός έλεγχος
  8η Ετήσια Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό μάθημα
  22 Οκτωβρίου 2005, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ
 • Στρογγυλό τραπέζι : Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην ογκολογία του πεπτικού
  Θέμα ομιλίας: Καρκίνος του ορθού: Τεχνική και αποτελέσματα
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΕΧΕΠ, 10-13 Νοε 2005, Αθήνα
 • Στρογγυλό τραπέζι: Η σύγχρονη επεμβατική τεχνολογία στην ανακάλυψη του πρώιμου καρκίνου του μαστού.
  Θέμα ομιλίας: Κλασικές διαγνωστικές επιλογές
  Επιστημονική ημερίδα της ΕΧΕ με θέμα: «Τεχνολογικές Εξελίξεις στη Χειρουργική Πράξη», 13 και
  14 Ιανουαρίου 2006, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροσκοπική κολεκτομή
  Συντονιστής: Ε. Ξυνός
  Θέμα ομιλίας: Κολεκτομή και εκτομή του ορθού
  Ε’ Σεμιναριο 15 και 16 Μαϊου 2006, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχέος εντέρου
  Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Χ, Φρόνης
  Θέμα ομιλίας: Κολεκτομή και εκτομή του ορθού για καρκίνο21ο Ιατρικό Συνέδριο ΕΔ, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροεδοσκοπική Χειρουργική στον ορθοκολικό καρκίνο
  Συντονιστές: Ε. Τσιμογιάννης, Γ. Μπαλτογιάννης
  Θέματα ομιλιών:
  1. Σύγχρονα δεδομένα στην λαπαροσκοπική προσπέλαση του καρκίνου του παχέος εντέρου
  2. Σύγχρονα δεδομένα στην λαπαροσκοπική προσπέλαση του καρκίνου του ορθού
 • Στρογγυλό τραπέζι: Αποφρακτική δυσκολιότητα,
  Συντονιστής: Α Μαντίδης
  Θέμα ομιλίας: Ποια η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χειρουργικής θεραπείας;
  Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2007, στα πλαίσια 5ης Διημερίδας ΕΠΕΓΕ 24 – 25 Νοεμβρίου 2007
 • Στρογγυλό τραπέζι: Σύνδρομο αποφρακτικής δυσχεσίας.
  Συντονιστές: Μ. Σιαφιολέας, Κ. Στάμου
  Θέμα ομιλίας: Διακοιλιακές μέθοδοι αποκαταστάσεως της ολικής πρόπτωσης του ορθού
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 4-6 Απριλίου 2008
 • Στρογγυλό τραπέζι : Πρόεδρος: Ε Χρυσός, Σχολιαστής: Δ Βώρος.
  Θέμα ομιλίας: Διασφιγκτηριακή εκτομή του ορθού: τεχνική και αποτελέσματα.
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 9-11 Μαϊου 2008
 • Στρογγυλό τραπέζι: Ενδοσκοπική διάγνωση καρκίνου του ορθού και μετά;
  Συντονιστής: Ε. Ξυνός.
  Θέματα ομιλίας:
  1. Πόσο επηρεάζει την έκβαση η χειρουργική τεχνική – εκτομή γενικώς ή ολική εκτομή μεσοορθού;
  2. Έχει θέση η λαπαροσκοπική προσέγγιση στην χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του ορθού; 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 13-16 Νοεμβρίου 2008 Αθήνα
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροσκοπική κολεκτομή: Επιπλοκές – Αίτια μετατροπής σε ανοικτή προσπέλαση.
  Προεδρείο Γ. Πολυμενέας – Γ Αντσακλής
  Θέμα Ομιλίας: Αίτια μετετροπής σε ανοικτή προσπέλαση 9ο Πανελλήνιο συνέδριο λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικήςκαι διεθνές συμπόσιο.
  21-23 Μαϊου 2009, Αθήνα
 • Διάλεξη: Εξασφάλιση ασφαλούς αναστόμωσης στον πεπτικό σωλήνα.
  Προεδρείο: Γ. Μπασδάνης, Π. Καλαβάς
  Διημερίδα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Πεπτικού : Οι Επιπλοκές στην Χειρουργική του Πεπτικού, Πρόληψη – Αντιμετώπιση
  5-6 Σεπτεμβρίου 2009, Καβάλα
 • Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Χειρισμό της Γαστρο-οισοφαγικής Παλινδρομικής Νόσου και της Λοίμωξης
  από Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
  Στρογγυλό τραπέζι: Χειρουργική θεραπεία της ΓΟΠΝ
  – Ποιες οι ενδείξεις, αντενδείξεις και τα κριτήρια επιλογής ασθενών και τύπου της αντιπαλινδρομικής εγχείρησης
  – Ποια τα χαρακτηριστικά της επιτυχούς επέμβασης και πώς πρέπει να τεκμηριώνονται
  – Αποτελεσματικότητα, επιπλοκές και συνέπειες και σχέση τους με τη χειρουργική εμπειρία
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 • Διημερίδα «Καλοήθεις παθήσεις πρωκτού»
  Στρογγυλή τράπεζα «Ακράτεια πρωκτού» Συντονιστές Ε. Ξυνός, Θ. Χρυσίδης, Χρυσάφης, Γ Χρυσάφης,
  Θέμα ομιλίας: Ακράτεια και πρόπτωση
  4-6 Δεκεμβρίου, Βόλος
 • 5η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία Ηπατολογία»
  14.30 – 15.40 Προεδρείο: Κωνσταντίνα Παρασκευά – Περικλής Αποστολόπουλος
  Ποιο είναι το ασφαλές χρονικό διάστημα ανάμεσα στις προληπτικές κολονοσκοπήσεις;
  Ι. Παχιαδάκης
  Η διαδρομή και οι προκλήσεις της ενδοσκόπησης με βιντεοκάψουλα
  Ν. Βιάζης
  Ενδοσκοπική και χειρουργική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
  Γ. Στεφανίδης / Γ. Πεχλιβανίδης
  5&6 Μαρτίου 2010
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού.
  Αθήνα 11-13 Ιουν 2010.
  Στρογγυλή τράπεζα: Εκκολπωματίτιδα – Σύγχρονη Θεραπευτική προσέγγιση
  Ομιλία: Απώτερα αποτελέσματα – Υποτροπή
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού
  19-20 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη
  Στρογγυλή τράπεζα: Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχεός Εντέρου: Γιατί οι περισσότεροι χειρουργοί δεν κάνουν αυτές τις επεμβάσεις
  Ομιλία: Evidence Based αποτελέσματα λαπαροσκοπικής κολεκτομής για καρκίνο
 • 9η Εκπαιδευτική ημερίδα, Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας
  23-24 Σεπτεμβρίου 2011, Αθήνα
  Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσος, Η σύγχρονη γνώση στην κλινική πράξη
  Στρογγυλή τράπεζα: Συζήτηση διαγνωστικού και θεραπευτικού χειρισμού σεναρίων ασθενών με
  σοβαρή ή επιπεπλεγμένη ΓΟΠΝ. Εισηγητής
 • 8η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 4-6 Νοεμβρίου 2011.
  Στρογγυλό τραπέζι: Θεμελιώδεις και ουσιώδεις αρχές λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης ΓΟΠΝ.
  Ομιλία: Παραοισοφαγική κήλη. Πρέπει να χειρουργείται και πώς;
 • 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012
  – Στρογγυλή τράπεζα: Σύγχρονες απόψεις στη χειρουργική του καρκίνου του μαστού. Συντονιστής και εισηγητής: «Μπορούμε να αποφύγουμε τον λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης με θετικό φρουρό λεμφαδένα;»
  – Στρογγυλή τράπεζα: Λαπαροσκοπική έναντι Ρομποτικής Χειρουργικής στη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου. Εισηγητής: « Ολική εκτομή του μεσοκόλου στη λαπαροσκοπική δεξιά ημικολεκτομή και του μεσοορθού στη χαμηλή πρόσθια εκτομή.»
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντερου και πρωκτού, Αλεξανδρούπολη , 11-13 Απριλίου 2013
  Στρογγυλή τράπεζα: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
  Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Ι. Σουγκλάκος
  Ολική εκτομή μεσοορθού – Χαμηλή προσθία εκτομή του ορθού, κοιλιπερινεϊκή εκτομή
  Γ. Πεχλιβανίδη
 • Ημερίδα Χειρουργικής: Εξελίξεις στη θεραπεία των παθήσεων του παχέος εντέρου
  Σάββατο 25 Μαϊου 2013, Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου.
  Στρογγυλή τράπεζα: Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
  « Κριτήρια – αίτια μετατροπής σε ανοιχτή εγχείρηση – επιπλοκές»
  Γ. Πεχλιβανίδης
 • Multidisciplinary care discussions in Oncology. Athens Hilton Nov. 29-30,2013
  Στρογγυλή τράπεζα: Καρκίνος ορθού. Σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική.
  «Εξατομίκευση της θεραπευτικής στρατηγικής. Ακολουθία των θεραπειών.» Γ. Πεχλιβανίδης
 • Ενδοσκοπική ημερίδα. «Σύγχρονες εξελίξεις στη θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου»
  25 Ιανουαρίου 2014, Αίθουσα διαλέξεων ΝΝΑ
  Συζήτηση /Σχόλια/Απολογισμός. Γ.Πεχλιβανίδης, Γ. Στεφανίδης
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Διλήμματα και αντιθέσεις για τον καρκίνο του μαστού σε ακραίες ηλικίες.
  4-5 Απριλίου 2014, Αμφιθέατρο κλινικής Ιασώ, Μαρούσι
  Στρογγυλή τράπεζα VI με μπαλκόνι: Follow up
  Μπαλκόνι: Ν.Μπρεδάκης, Δ.Τσιφτσής, Γ.Πεχλιβανίδης
 • 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & και διεθνές χειρουργικό φορουμ 2014, 12-15 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα
  Στρογγυλή τράπεζα: Κίνδυνοι και δυσκολίες – Τεχνάσματα και συμβουλές στη χειρουργική του παχέος εντέρου
  «Διεγχειρητική «αποτυχία» στη διενέργεια χαμηλής αναστόμωσης με συρραπτικό» Γ. Πεχλιβανίδης
 • Ημερίδα «Νεότερα δεδομένα στην προεγχειρητική διαχείριση του καρκίνου του μαστού» 31 Ιανουαρίου 2015, Συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος, Μητέρα
  «Προβλήματα κατά την προεγχειρητική διάγνωση (Υποεκτίμηση – Διασπορά – Επιπλοκές – Κόστος)»
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Αθανασίου
 • 3η Διημερίδα Ογκολογίας – Multidisciplinary care discussions in Oncology. Athenaeum Intercontinental 6-7 Νοεμβρίου 2015.
  Στρογγυλό τραπέζι: Screening, Πρώιμη Διάγνωση και μη Διηθητικός Καρκίνος του Μαστού
  Ομιλία: Προφυλακτική ετερόπλευρη μαστεκτομή. Πότε προτείνεται;
 • 1η Επιστημονική Ημερίδα «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 2016 – Νεώτερα Δεδομένα» συνεδριακό κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», στις 9 Ιανουαρίου 2016. «Προφυλακτική ετερόπλευρη μαστεκτομή» Εισηγητής: Γεώργιος Πεχλιβανίδης
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού
  15-17 Δεκεμβρίου 2017, Λάρισα.
  Στρογγυλή Τράπεζα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
  Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Γ. Πεχλιβανίδης
  Θεραπευτική αντιμετώπιση: α) της αποφρακτικής δυσκοιλιότητας και β) της ολικής πρόπτωσης ορθού Γ. Πεχλιβανίδης
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & 11ο Παχυσαρκίας – Αίγλη Ζαπείου, Αθήνα 13 Απριλίου 2019
  Στρογγυλό τραπέζι: Αναστομωτική Διαφυγή: Ο Εφιάλτης- Δορυφορικό Συμπόσιο ETHICON @
  Εισήγηση: Διάγνωση, Αντιμετώπιση, Εκβαση
 • 4o επιστημονικό Forum, ογκολογία Quo Vadis? 4-6 Οκτωβρίου, Λιμένι Μάνη
  Κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στον πρώιμο καρκίνο μαστού – St Gallen 2019.
  Προεδρείο: Γ. Πεχλιβανίδης. Α. Παζαΐτη, Β. Σταφυλά
  Διαχείριση πρωτοπαθούς όγκου και μασχάλης Εισηγήτρια: Ε. Καρυδά
  Όρια θετικότητας ορμονικών υποδοχέων, ΚΙ67; Εισηγήτρια: Π. Αραπαντώνη – Δαδιώτη
  Πόση λίγη ακτινοθεραπεία είναι αρκετή; Εισηγήτρια: Α. Ζυγογιάννη
  Η αγωνία του ιατρού μετά την επιτυχία Η άποψη του ογκολόγου Εισηγήτρια: Α. Χριστοπούλου
  Σχολιασμός: Α. Αλεξόπουλος, Λ. Μουζάκα, Ν. Μιχαλόπουλος
 • 5ο Επιστημονικού Forum «Ογκολογία: Quo Vadis?», 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Limeni Village, στο Λιμένι Μάνης.
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Καρκίνος μαστού. Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Α. Δημόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης
 • Webinar «Η εβδομαδιαία ενημέρωσή σου στην ογκολογία: Νεώτερα από το St Gallen 2021 – Χειρουργική 18.05.21
 • 6ο Επιστημονικού Forum «Ογκολογία: Quo Vadis?», 24-26 Σεπτεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Limeni Village, στο Λιμένι Μάνης.
  Στρογγυλό τραπέζι Grand Round: Σχολιαστής στο Grand Round Μαστού
  Εισηγητής: Γ. Οικονομόπουλος Σχολιαστές Δ. Τρυφωνόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Π. Σκάρλος
 • 7η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου. Από τη θεωρία στην πράξη. 26 & 27 Νοεμβρίου 2021, ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα.
  Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 10:00 – 11:30 Καρκίνος Μαστού: Χειρουργικά περιστατικά με ογκολογικά ενδιαφέρον.
  Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Μ. Σταθουλοπούλου
  Παρουσίασιαση περιστατικών
  (1). Ομιλητές: Δ. Νασίκας, Μ. Ματιάτου, Β. Τρίγκας, Α. Γραββάνης, Γ. Πεχλιβανίδης, Π. Χόρτης
  Σχολιαστές: Η. Κοττέας, Ε. Μαραγκουδάκης, Ε. Γαλάνη, Γρ. Ξεπαπαδάκης
 • 15ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Έρευνας και θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου 08-09 Απριλίου 2022 Βόλος Σενάρια αντιμετώπισης της denovo ολιγομεταστατικής νόσου – Ο ρόλος της τοπικής θεραπείας
 • Ημερίδα ΕΕΧΠΕΠ. 09.07.22 Θεσσαλονίκη «Θέματα αιχμής στον καρκίνο του  ορθού»,  Στρογγύλη  τράπεζα «Διαχείριση του  καρκίνου  του  ορθού».  Σχολιαστής

Συμμετοχή στην Οργάνωση Συνέδριων:

 • International Course in Advanced Laparoscopic Surgery. University Hospital, Heraklion, Crete, Greece, September 28th – October 2nd , 1998( ενεργός συμμετοχή)
 • 3ο Πολυθεματικό συνέδριο ΝΝΑ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 19 & 20 Φεβρουαρίου 1999 (οργανωτική επιτροπή)
 • 7th Congress of Balkan Military Committee, 6-10 October 2002, Athens. Chairman session 17: oral presentations
 • 7ο Πολυθεματικό συνέδριο ΝΝΑ, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα. 28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2003(οργανωτική επιτροπή)
 • The Egyptian International Congress of Laparoscopic Surgery 2004 Cairo 13th –15th January, 2004(ενεργός συμμετοχή – εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης που μεταδόθηκε ζωντανά στο συνεδριακό χώρο)
 • International Course in Advanced Laparoscopic Surgery. Laparoscopic Colorectal Surgery. Athens, Ag. Olga Hospital, 29th – 31st January 2004.Ομιλητής και οργανωτική επιτροπή
 • International Course. Advanced Laparoscopic Surgery. Laparoscopic Surgery of Gastroesophageal Junction, Heraklion
 • 1st International Symposium “Colorectal Games”3-5 Feb 2005, Athens. Ομιλητής και οργανωτική επιτροπή
 • 2nd International symposium “Colorectal Games” 5-7 Oct 2006, Heraklion , Ομιλητής κα οργανωτική επιτροπή
 • 21ο Ιατρικό Συνέδριο ΕΔ, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη. Ομιλητής και Οργανωτική Επιτροπή
 • 11ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο ΝΝΑ, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα. 26-27 Ιανουαρίου 2007, Οργανωτική και Επιστημονική επιτροπή
 • Ενδοσκοπικές και χειρουργικές τεχνικές θεραπείας κινητικών διαταραχών γαστροοισοφαγικής συμβολής, Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Απευθείας αναμετάδοση χειρουργικών επεμβάσεων. Β’Χειρουργική κλινική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 27 και 28 Νοεμβρίου 2009, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πρόεδρος
 • 7th Biennial Congress of the MSCP (Mediteranean Society of Coloproctology). April 22nd -24th 2010, Thessaloniki
 • 3rd International Athens Live endoscopy Course. May 14-15, 2010. Member of scientific committee
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και πρωκτού, Αλεξανδρούπολη , 11-13 Απριλίου 2013, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής
 • 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Μαστού, Αθήνα,28-30 Ιουνίου 2013, Μέλος επιτροπής βράβευσης εργασιών
 • 3η Διημερίδα Ογκολογίας – Multidisciplinary care discussions in Oncology. Athenaeum Intercontinental 6-7 Νοεμβρίου 2015. Οργανωτική Επιτροπή
 • 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, 15 – 17 Δεκεμβρίου 2017, Λάρισα. Οργανωτική Επιτροπή

Ομιλίες σε Διεθνή Συνέδρια:

 • Laparoscopic treatment of gastroesophageal junction functional diseases,
  1st A.C.O.I ( Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) International- Selected lectures. Modena, Italy 23-26 May 2001
 • Colo-rectal Emergency. 2nd case: Fistulized Crohn’s disease.(discussant)
  1st A.C.O.I ( Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani)
  International. Modena, Italy 23-26 May 2001
 • Laparoscopic repair of rectal prolapse
  2nd International Course. Laparoscopic Colorectal Surgery, March 3-5, 2003, Heraklion, Crete, Greece
 • Prolapse: Laparoscopic repair – Video Presentation
  Laparoscopic Colorectal Surgery. Athens, Ag. Olga Hospital, 29th – 31st January 2004.
 • GERD: Selection of patients for Surgery, Preoperative investingation Pathophysiology and Investigation of Esophageal Achalasia
  Dexterity Exescises and Laparoscopic Suturing in pelvic trainers.
  International Course. Advanced Laparoscopic Surgery. Laparoscopic Surgery of Gastroesophageal Junction
  Heraklion 2003
 • Laparoscopic surgery for Achalasia. Esophagogastric junction. Laparoendoscopic surgery
  4th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress
  Venice, November 18-21, 2004
 • Laparoscopic vs open approach for surgical treatment of colon cancer.
  The Egyptian Society of Surgical Oncology, The 9th Annual Meeting.
  30th March – 1 April 2005, Sonesta Taba – Egypt.
 • Laparoscopic resection rectopexy for rectal prolapse – Show us how you do it (Surgical Techniques)
  1st International Symposium “Colorectal Games”
  3-5 Feb 2005, Athens
 • Transabdominal Laproscopic procedures for rectal prolapse
  5th Mediterranean and Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, Tunis 24-26 Nov, 2005
 • 2nd International symposium “Colorectal Games”
  5-7 Oct 2006, Heraklion ,
  “ Algorithm in the management of anal fissure” Varieties of anal pathology
  “The anterior plane in the TME” Optimizing surgical Techniques
  “Laparoscopic resection rectopexy rectopexy for rectal prolapse” Optimizing surgical techniques
  “Delorme procedure for rectal prolapse” Optimizing surgical techniques.
 • 7th Mediteranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress, 2nd-5th December, 2007, El Gouna Hurghada Egypt “Antireflux Surgery and postfundoplication Dysphagia”“Long term profile of dysphagia after Nissen fundoplication”.
 • 3rd International Symposium ‘Colorectal Games’ Rethymnon May 16-17, 2008, Member of the Organizing and Scientific committee and Speaker ‘Delorme Procedure for Total Rectal Prolapse’
 • 13th Surgical Week , 26-31 July 2009, Chalkidiki, Greece
  Round table, “ Colorectal Surgery”, Chairmen: G. Basdanis, E Tsimoyiannis, H. Kessler “Colonic Stent for the management of acute malignant obstruction”
 • 7th Biennial Congress of the MSCP (Mediteranean Society of Coloproctology)
  April 22nd -24th 2010, Thessaloniki. “Anal fissure, the algorithm of treatment”.
 • 4th International Symposium Colorectal Games. June 4th – 5th, 2010, Heraklion
  Session IX Algorithms in benign colorectal diseases. “Obstructed defecation”
  Session XII Surgical techniques (video presentation) –II “Laparoscopic resection rectopexy”
  “Laparoscopic Prosthesis Ventral Colpo-Rectopexy’
 • Colorectal Diseases. Minimally Invasive Surgery Course. 7-8 June 2013, Auditorium “Hippocrates”, School of Medicine, Biopolis – Larissa.
  “Assessment of the resected specimen” G. Pechlivanides
 • Symposium on GI Tumors: Are we making progress in Gastrointestinal Malignancies?
  Thessaloniki 31- 3 April, 2016
  – Round table- Rectal Cancer Mismanagement and Further
  Chairs: E. Xynos, D. Papamichael
  Sub-Optimal Surgery – the Surgeon, the Approach, the Technique
  G. Pechlivanidis – Interactive case presentation (with Audience voting) Rectal cancer (30min) G. Pechlivanidis
 • Colorectal EU Roundtable 2017 – Brussels Belgium 12/04/2017 International centre for Parliamentary studies.
 • 12th Scientific and Annual meeting. European Society of Coloproctology. Berlin 20-22 September 2017.
  SYMPOSIUM: MANAGEMENT OF PELVIC FLOOR DYSFUNCTION
  Chairs: Eva Angenete (Sweden), Ronan O’Connell (Ireland)
  • Sexuality after APE in women – Alessandra Graziottin (Italy)
  • Image-guided treatment of functional pelvic floor disorders – Georgios Pechlivanides (Greece)
  • MDT approach in pelvic floor disorders – Thomas Schiedeck (Germany)
 • Colorectal Cancer Europe Roundtable – Brussels, 25th April 2018. International centre for Parliamentary studies.
 • 8th Symposium Colorectal Games, Herakleion Crete 3-5 May, 2018 coordinator round table “Rectal Cancer : Management subset of patients, IBD – cancer, dysplasia
 • “1st Cypriot Symposium on Gastrointestinal Cancers; Colorectal Cancer” Nicosia, Cyprus. Dec 13-14th, 2019.
  Rectal Cancer (II): Surgical Treatment
  “Less surgery (local excision, Watch & Wait protocols)” G. Pechlivanides
  Anastomotic Leak-Surgeon’s Nightmare “Predisposing factors”
  “Consultants’ Corner“ Moderator: Prof. P. Tekki Consultants Panel: C. Georgiou, C. Stamou, G. Pechlivanides, D. Papamichael, I. Triantafyllidis, V. Vassiliou

Επίδειξη Χειρουργικής Τεχνικής:

 • Cairo 13th –15th January, 2004
  Ενεργός συμμετοχή – εκτέλεση χειρουργικής επέμβασης που μεταδόθηκε ζωντανά στο συνεδριακό χώρο
 • Cairo 29th March, 2005
  Λαπαροσκοπική κοιλιοπερινεϊκή εκτομή του ορθού, λαπαροσκοπική αριστερή κολεκτομή
 • Τunis 24th November, 2005
  Λαπαροσκοπική ΑΡ κολεκτομή μεταδόθηκε ζωντανά στο συνεδριακό χώρο

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες σε Ελληνικά Συνέδρια ως Ομιλητής – Σχολιαστής:

 • Webinar «Η εβδομαδιαία ενημέρωσή σου στην ογκολογία: Νεώτερα από το St Gallen 2021 – Χειρουργική 18.05.21
 • 6ο Επιστημονικού Forum «Ογκολογία: Quo Vadis?» – 24-26 Σεπτεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Limeni Village, στο Λιμένι Μάνης.Στρογγυλό τραπέζι Grand Round: Σχολιαστής στο Grand Round Μαστού Εισηγητής: Γ. Οικονομόπουλος Σχολιαστές Δ. Τρυφωνόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Π. Σκάρλος
 • 7η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου. Από τη θεωρία στην πράξη. – 26 & 27 Νοεμβρίου 2021, ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα.Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 10:00 – 11:30Καρκίνος Μαστού: Χειρουργικά περιστατικά με ογκολογικά ενδιαφέρον.Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Μ. Σταθουλοπούλου Παρουσίασιαση περιστατικών (1).Ομιλητές: Δ. Νασίκας, Μ. Ματιάτου, Β. Τρίγκας, Α. Γραββάνης, Γ. Πεχλιβανίδης, Π. ΧόρτηςΣχολιαστές: Η. Κοττέας, Ε. Μαραγκουδάκης, Ε. Γαλάνη, Γρ. Ξεπαπαδάκης
 • 15ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Έρευνας και θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου – 08-09 Απριλίου 2022, ΒόλοςΣενάρια αντιμετώπισης της denovo ολιγομεταστατικής νόσου – Ο ρόλος της τοπικής θεραπείας
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.