Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

 • Anorectal manometry in anal disorders.
  N Nikolopoulos,E Xynos, A Mantidis, G Pechlivanides, JS Vassilakis.
  Autumn Meeting in Gastroenterology, November 1988, Athens.
 • Duodenogastric Reflux following Truncal Vagotomy and Pyloroplasty.
  E Xynos, A Fountos, G Pechlivanides, JS Vassilakis. Spring Meeting of Gastroenterology, May 1989, Thessaloniki.
 • Anorectal manometry in patients with irritable bowel syndrome.
  E Xynos, A Mantidis, G Pechlivanides, JS Vassilakis.10th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1989, Athens.
 • Duodenogastric reflux in patients with duodenal ulcer.
  N Nikolopoulos, E Xynos, A Fountos, G Pechlivanides, JS Vassilakis.10th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1989, Αthens.
 • Evaluation of the results of Nissen’s Fundoplasty with Pechametry and Manometry.
  E Xynos, N Nikolopoulos, P Kasapides, A Mantidis, G Pechlivanides, K Datsakis, JS Vassilakis.
  11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 4(8).
 • Erythromycin accelerates gastric emptying in patients with Dyspepsia and/or Truncal Vagotomy.
  A Mantidis, E Xynos, A Fountos, G Pechlivanides, A Papagergiou, N Georgopoulos, JS Vassilakis. 11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 12(40).
 • The influence of Erythromycin on Gastric Emptying of solids in controls
  A Mantidis, E Xynos, A Fountos, E Sbonias, G Pechlivanides, A Papageorgiou, JS Vassilakis.11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 13(41).
 • The role of orally given plastic marcers in diagnosis of slow transit constipation.
  E Xynos, M Glynos, A Papageorgiou, N Georgopoulos, A Mantidis, G Pechlivanides, JS Vassilakis.11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990,
  Thessaloniki. Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 29(107).
 • Delayed Emptying of the Gallbladder after fatty meal in patients with diabetes mellitus.
  E Xynos , G Pechlivanides, M Glynos,
  T Vrachliotis, A Mantidis, N Georgopoulos, JS Vassilakis.11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990,Thessaloniki.
  Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 48(182).
 • Gallbladder Emptying after fatty meal in controls and in patients with Irritable Bowel Syndrome.
  G Pechlivanides, E Xynos , M Glynos, E Neonakis, A Mantidis, A Chalazonitis, JS Vassilakis. 11th Panhellenic Congress in Gastroenterology, November 1990, Thessaloniki.Hellenic Journal of Gastroenterology 1990; 3(4)suppl: 9(188).
 • Selection of patients with Entorogastric Reflux Syndrome for surgical treatment with Gastrectomy Roux-en-Y.
  E Xynos, L Codellas, A Papageorgioy, N Georgopoulos, G Pechlivanides,
  JS Vassilakis. 17th Panhellenic Congress of Surgery, November 1990, Athens.
 • Gallbladder rupture during laparoscopic cholecystectomy.
  G Pechivanides,D Davides, S Moraitis, L Kodellas, G Nousis.
  1st Hellenic Congress on Laparoscopic Surgery,July1993, Athens.
 • Laparoscopic Cholecystectomy complications, the first experience.
  G Pechlivanides, D Davides, S Moraitis, L Kodellas, G Nousis.13rd Hellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Gallbladder emptying in controls and patients with Duodenal ulcer.
  G Peclivanides, G Tzovaras, A Mantides, P Kasapides, A Fountos, O Zoras, E Xynos, N Nikolopoulos, SJ Vassilakis. 13rd Hellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Gallbladder emptying post truncal Vagotomy and Pyloroplasty and post Highly Selective Vagotomy.
  E Chrysos, G Tzovaras, G Pechlivanides, I Petrakis, A Fountos,A Mantides, N Nikolopoulos,E Xynos,SI Vassilakis.13rd Panhellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Reproducibility of Gallbladder emptying with scintigraphy 99mTc-HIDA with milk.
  A Fountos,E Xynos,A Papadimitriou, E Smponias,G Pechlivanides,E Chryssos,SI Vassilakis.
  4th Hellenic Congress of Nuclear Medidine, Athens,18-19 February 1994.
 • Gallstones in the peritoneal cavity post laparoscopic Cholecystectomy.
  D Davides, G Pechlivanides, S Moraitis, E Neonakis,G Nousis.2nd Hellenic Congress of Laparoendoscopic Surgery, 4 May 1995, Athens.
 • The role of sliding diaphragmatocele in gastroesophageal reflux disease.
  G Tzovaras, P Kasapidis, E Epanomeritakis, G Pechlivanides,I Petrakis, O Zoras, A Mantidis, E Xynos, SI Vassilakis.15th Panhellenic Congress of Gastroenterology, 22-25 November 1995, Thessaloniki.
 • Διατήρηση του ελάσσονος θωρακικού μυός στον λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης γιά καρκίνο μαστού.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Σφηνιαδάκης*, Κ. Μαρτζάκλης, Π. Χουντής, Χ. Μίρτσος, Λ. Κοδέλλας. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 15-18 Μαρτίου 2000, Αθήνα.
 • Διατήρηση του μεσοπλευροβραχιονίου και των πλαγίων διατιτραινόντωνμασοπλευρίων νεύρων κατά το λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης για καρκίνο του μαστού – πρόδρομα αποτελέσματα.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Σφηνιαδάκης*, Κ. Μαρτζάκλης, Π. Χουντής, Χ. Μίρτσος, Λ. Κοδέλλας.
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 15-18 Μαρτίου 2000, Αθήνα.
 • Αξιολόγηση της σπινθηρογραφικής μελέτης, στη διαφορική διάγνωση βλαβών του μαστού – Πρόδρομα αποτελέσματα.
  Α. Παπαδημητρίου*, Γ. Πεχλιβανίδης, Γ. Μόρτζος***, K. Μαρτζάκλης, Ι. Σφηνιαδάκης**, Γ. Κούβελας*, N.Ιβρος, Ε. Νεονάκης.
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, 15-18 Μαρτίου 2000, Αθήνα.
 • Λαπαροσκοπική κατά Heller καρδιομυοτομή και κατά Dor θολοπλαστική σε ασθενείς με αχαλασία οισοφάγου.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Ι. Τσιαούσης, Η. Αθανασάκης, Ε. Ξυνός, Α. Μαντίδης.
  18ο ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 8-11 Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη.
 • Αξιολόγιση της σπινθηρογραφικής μελέτης, στη διαφορική διάγνωση βλαβών του μαστού – Πρόδρομα αποτελέσματα.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Παπαδημητρίου, Γ. Μόρτζος,, Ι. Σφηνιαδάκης, Σ. Μαρινόπουλος, Κ. Καρμπαλιώτης, Α. Διαμαντής, Ε. Νεονάκης.
  18ο ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 8-11 Νοεμβρίου 2000, Θεσσαλονίκη.
 • Ο συνδυασμός λαπαροσκοπικής κατά Heller καρδιομυοτομής και κατά Dor θολοπλαστικής στη θεραπεία των ασθενών με αχαλασία οισοφάγου.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Η. Αθανασάκης, Ι. Τσιαούσης, Ε. Χρυσός, Ι.Σ. Βασιλάκης, Α. Μαντίδης, Ε. Ξυνός.
  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.
 • Η συμπτωματική χολολιθίαση δε μεταβάλλει τη γαστρική δραστηριότητα ηλεκτρική δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων.
  ΣΝ Σγούρος, Ε Παπαδοπούλου, Γ Καραμανώλης, Γ Στεφανίδης, Γ Πεχλιβανίδης, Α Μαντίδης.
  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 27 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2001, Ιωάννινα. 3ο βραβείο
 • Η θέση του σπινθηρογραφήματος με 99mTc-τετροφωσμίνη στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
  Γ Πεχλιβανίδης, Α Παπαδημητρίου, Ε Νεονάκης, Η Μαζοκοπάκης, Ε Βελακούλη, Α Διαμαντής, Ι Σφηνιαδάκης, Ε Σμπόνιας, Β Τασιούλη, Κ Κατσάρη, Γ Λαβούτας, Φ Παρούτογλου, Α Μυλωνάς, Γ Νούσης.
  2nd Nuclear Medicine Meeting of Northern Greece with International Participation, page 38, 2-4 November 2001, Thessaloniki.
 • Η συμπτωματική χολολιθίαση δεν μεταβάλλει τη γαστρική ηλεκτρική δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων.
  Σ. Σγούρος, Ε. Παπαδοπούλου, Γ. Καραμανώλης, Γ. Στεφανίδης, Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Μαντίδης.
  21ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, 27 Σεπτ – 1 Οκτ 2001, Ιωάννινα
 • Η χρήση του σπινθηρογραφήματος Τc99m Arcitumomab σε ασθενείς με καρκίνο του παχέως εντέρου – Πρόδρομα αποτελέσματα.
  Πεχλιβανίδης Γ, Παπαδημητρίου Α, Δεληγιάννης Φ, Δαυίδης Δ, Ταμανίδη Δ, Σμπόνιας Ε, Νούσης Γ.
  8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας. Αθήνα, 5-7 Απριλίου 2002.
 • Λαπαροκοπική θολοπλαστική σε μικρό αριθμό ασθενών με άριστα αποτελέσματα.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Μαντίδης, Δ. Δαυίδης, Ν. Ιβρος, Κ. Ταμπαρόπουλος, Α. Κατσώχης, Κ. Φλόκας, Γ. Νούσης.
  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,σελ 35, ΕΑ 054, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2002,
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών
  Δ. Δαυίδης, Α. Δελλής, Ν. Ιβρος, Α. Κατσώχης, Κ. Ταμπαρόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Ε. Νεονάκης, Γ. Νούσης.
  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,σελ 38, ΕΑ 059, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2002.
 • Η χρησιμότητα του σπινθηρογραφήματος Tc 99m Arcitumomab σε ασθενείςμε καρκίνο του παχέος εντέρου – Η αρχή μιας μελέτης.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Παπαδημητρίου, Δ. Δαυίδης, Κ. Παμπαρόπουλος, Α. Κατσώχης, Ν. Ιβρος, Ε. Σμπόνιας, Γ. Νούσης.
  19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,σελ 189, ΕΑ 324, Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2002.
 • Συγκριτική μελέτη μεταξύ λαπαροσκοπικής και ανοικτής θολοπλαστικής κατά Nissen.
  Γ. Προκοπάκης, Γ. Ζαχαριουδάκης, Α. Τσουβελέκης, Δ. Παπαματθαιάκης, Α. Τζορτζίνης, Γ. Πεχλιβανίδης, Ο. Ζώρας, Ε. Χρυσός, Α. Μαντίδης, Ε. Ξυνός.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, σελ 108, 256, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002
 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών.
  Δ. Δαυίδης, Α. Δελλής, Ν. Ιβρος, Α. Κατσώχης, Κ. Ταμπαρόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Ε. Νεονάκης, Γ. Νούσης.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής-Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, σελ 169, 417, Αθήνα, 9-12 Νοεμβρίου 2002
 • Επιπλοκές λαπαροσκοπικής αποκατάστασης κοιλιοκηλών.
  Δαυίδης Δ, Ιβρος Ν, Δελλής Α, Πεχλιβανίδης Γ, Νεονάκης Ε, Νούσης Γ.
  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής & International Laparoendoscopic Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery.
  22-24 Μαΐου 2003, Αθήνα σελ 37, 145.
 • Λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού.
  Γ. Πεχλιβανίδης, Η Αθανασάκης, Γ Ζαχαριουδάκης, Ι Τσιαούσης, Ε Χρυσσός, Ο Ζώρας, Ε Ξυνός. Σελ 252, Νο V10
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
 • Λαπαροσκοπική προσέγγιση στον καρκίνο του μέσου και κατώτερου ορθού.
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
  Γ. Πεχλιβανίδης, Η Αθανασάκης, Γ Ζαχαριουδάκης, Ι Τσιαούσης, Ε Χρυσσός, Ο Ζώρας, Ε Ξυνός
  Σελ 147, Νο 266
 • Εσωτερική πρόπτωση του ορθού: χειρουργική αντιμετώπιση με εκτομή και ορθοπηξία.
  Ι Τσιαούσης, Γ. Πεχλιβανίδης, Η Αθανασάκης, Ε Χρυσσός, Ε Ξυνός
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
  σελ 132 Νο 237
 • Λαπαροσκοπική Roux – Y Γαστρική παράκαμψη για νοσηρή παχυσαρκία.
  Γ Ζαχαριουδάκης, Η Αθανασάκης,Γ. Πεχλιβανίδης, Ι Τσιαούσης, Ε Χρυσσός, Ε Ξυνός.
  Σελ 256, Νο V18
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
 • Λαπαροσκοπική Μυοτομή κατά Heller και θολοπλαστική Dorr.
  Δ. Δαυίδης, Γ. Πεχλιβανίδης, Γ. Νούσης
  Σελ. 17, Video 18. Βιντεοπαρουσιάσεις: Στόμαχος – Νοσογόνος Παχυσαρκία
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  7th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery
  Ιωάννινα, 19-22 Μαϊου 2005.
 • Αρχικά αποτελέσματα εφαρμογής λαπαροσκοπικής χειρουργικής παχέος εντέρου και ορθού.
  Μπούτσικος Γ, Κυριαζάνος Ι, Δαυίδης Δ, Μηλιάδης Λ, Πεχλιβανίδης Γ.
  9ο Πανελλήνιο συνέδριο λαπαροεδοσκοπικής χειρουργικής και διεθνές συμπόσιο.
  21-23 Μαϊου 2009, Αθήνα
 • Το οισοφαγογράφημα για την εκτίμηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μετά μυοτομή Heller και πρόσθια ημιθολοπλαστική Dor για αχαλασία οισοφάγου.
  Γούβας Ν, Τσιαούσης Ι, Πεχλιβανίδης Γ, Ζερβάκης Ν, Μαντίδης Α, Δερβένης Χ, Ξυνός Ε.
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού.
  Αθήνα 11-13 Ιουν
 • Πρώτο έτος λειτουργίας του ιατρείου μαστού ΝΝΑ: ανασκόπηση πεπραγμένων.
  Καλλές Β, Μπούτσικος Γ, Γιοσδέκος Α, Καπράνου Α, Κορδέλας Α, Κελεμτζή Α, Διαμαντής Α, Πετρογιάννης Φ, Ίβρος Ν, Πεχλιβανίδης Γ. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2014
 • Πρώιμες και απώτερες επιπλοκές μετά από βιοψία φρουρού λεμφαδένα σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.
  Καλλές Β, Μπούτσικος Γ, Μουστάκης Ν, Παπαπαναγιώτου Ι, Πεχλιβανίδης Γ. 25ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων. Θεσσαλονίκη , 27-29 Νοεμβρίου 2014
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας 17-20 Δεκεμβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Προεγχειρητικός λόγος ουδετεροφίλων προς λεμφοκύτταρα σε ασθενείς με καεκίνο μαστού: συσχέτιση με κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά.
  Καλλές Β.1, Μπούτσικος Γ.1, Παπαπαναγιώτου Ι.2, Καλογερά Έ.3, Ίβρος Ν.1, Πεχλιβανίδης Γ.1 1Β’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 2Β’ Γυναικολογική Κλινική, ΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», 3Ερευνητικό Κέντρο, Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας 17-20 Δεκεμβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Διαχείριση και αντιμετώπιση ασθενών με παθήσεις του μαστού. Εσωτερικός έλεγχος πεπραγμένων (audit) διετίας.
  Καλλές Β., Μπούτσικος Γ., Γιοσδέκος Α., Τσουκνίδας Ι., Ίβρος Ν., Πεχλιβανίδης Γ.Β’ Χειρουργική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.