Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Εισηγητής

 • Postoperative Gastric Syndromes: Diagnosis and Management
  Moderator: SI Vassilakis. 13rd Hellenic Congress of Gastroenterology, Rhodes, 13-17 Oct 1993.
 • Small and Large bowel Obstruction. Small bowel Obstruction. Interhospital meeting of Hellenic Gasrtoenterology Society
  Moderator: N Nikolopoulos,Athens, 14 December 1993.
 • Tumours of Head and Neck, Thyroid gland tumours.
  Moderator: E Papadakis. Postgraduate seninars of Medical Society
  of Chania.February 1995, Chania.
 • Anorectal disorders – Physiology, Pathophysiology,Treatment. Operations for Rectal prolapse.
  Moderator: SI Vassilakis Surgical Congress of North Greece Thessaloniki, 13 October 1995
 • Νοσηλεία Βαρέως Πάσχοντος – Σήψη Τραύμα Αιμορραγία Τεχνητή Διατροφή.
  Συντονιστής: Μ. Μπουρούνης. 4ο Πολυθεματικό Συνέδριο ΝΝΑ, Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2000
 • H λαπαροσκοπική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού: Τεχνική θεώρηση της λαπαροσκοπικής προσέγγισης.
  Πρόοδοι στη Χειρουργική Ογκολογία, Μετεκπαιδευτική διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας. Χαλκίδα 5-6 Ιουλίου,
  2003.
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: ΕΛΕΧΕΠ guidelines
  Προεδρείο:Ε.Ξυνός, Α.Μαντίδης, Χ.Δερβένης
  Εισηγητές: Γ. Καραμανώλης, Σ.Σγούρος, Η.Αθανασάκης, Γ.Πεχλιβανίδης, Ε.Ξυνός, Ι.Τσιαούσης
  15η Μαίου 2003
 • Λαπαροσκοπική χειρουργική και συμφύσεις
  (εισηγητής)
  Προεδρείο: Γιώργος Κουρούνης, Ανδρέας Γεωργιόπουλος
  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Οι μετεγχειρητικές συμφύσεις στην γυναικολογία»
  Καλαμάτα 25-26 Σεπτεμβρίου 2004
 • Προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. «Η πιλοτική εφαρμογή σε περιορισμένες ομάδες πληθυσμών, όπως το Πολεμικό Ναυτικό, είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση;
  (εισηγητής)
  Προεδρείο: Γ. Νούσης, Α. Μαντίδης
  9ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
  21-22 Ιανουαρίου 2005, Αθήνα
 • Λαπαροσκοπική Ολική Εκτομή Μεσο-ορθού (ΤΜΕ) για καρκίνο μέσου κατώτερου ορθού. Αποτελέσματα λαπαροσκοπικών κολεκτομών.
  (εισηγητής)
  Προεδρείο: Ε. Ξυνός, Γ. Μπασδάνης
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
  7th International Symposium on Advanced Laparoendoscopic Surgery
  Ιωάννινα, 19-22 Μαϊου 2005.
 • Πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού: Δυνατότητες και περιορισμοί απεικονιστικών μεθόδων (στρογγυλό τραπέζι).
  Συντονιστής: Αν. Καθ. Χ. Μαρκόπουλος
  Πληθυσμιακός έλεγχος (εισήγηση)
  8η Ετήσια Ημερίδα και Μετεκπαιδευτικό Μάθημα «Καρκίνος του Μαστού» Εξελίξεις, αλλαγές και προβληματισμοί στη διαγνωστική και θεραπευτική
  προσέγγιση
 • «Καρκίνος ορθού: Τεχνική και αποτελέσματα»
  Στρ Τραπ: «Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην ογκολογία του πεπτικού»
  Συντ: Ε. Ξυνός – Χρ Τσιγκρής
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Πεπτικού. Αθήνα 10- 13 Νοε 2005
 • Στρογγυλό τραπέζι : Πρώιμη διάγνωση καρκίνου του μαστού: δυνατότητες και περιορισμοί απεικονιστικών μεθόδων
  Θέμα ομιλίας: Πληθυσμιακός έλεγχος
  8η Ετήσια Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό μάθημα
  22 Οκτωβρίου 2005, Αμφιθέατρο Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ
 • Στρογγυλό τραπέζι : Η λαπαροσκοπική χειρουργική στην ογκολογία του πεπτικού
  Θέμα ομιλίας: Καρκίνος του ορθού: Τεχνική και αποτελέσματα
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΛΕΧΕΠ, 10-13 Νοε 2005, Αθήνα
 • Στρογγυλό τραπέζι: Η σύγχρονη επεμβατική τεχνολογία στην ανακάλυψη του πρώιμου καρκίνου του μαστού.
  Θέμα ομιλίας: Κλασικές διαγνωστικές επιλογές
  Επιστημονική ημερίδα της ΕΧΕ με θέμα: «Τεχνολογικές Εξελίξεις στη Χειρουργική Πράξη», 13 και
  14 Ιανουαρίου 2006, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροσκοπική κολεκτομή
  Συντονιστής: Ε. Ξυνός
  Θέμα ομιλίας: Κολεκτομή και εκτομή του ορθού
  Ε’ Σεμιναριο 15 και 16 Μαϊου 2006, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχέος εντέρου
  Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Χ, Φρόνης
  Θέμα ομιλίας: Κολεκτομή και εκτομή του ορθού για καρκίνο21ο Ιατρικό Συνέδριο ΕΔ, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροεδοσκοπική Χειρουργική στον ορθοκολικό καρκίνο
  Συντονιστές: Ε. Τσιμογιάννης, Γ. Μπαλτογιάννης
  Θέματα ομιλιών:
  1. Σύγχρονα δεδομένα στην λαπαροσκοπική προσπέλαση του καρκίνου του παχέος εντέρου
  2. Σύγχρονα δεδομένα στην λαπαροσκοπική προσπέλαση του καρκίνου του ορθού
 • Στρογγυλό τραπέζι: Αποφρακτική δυσκολιότητα,
  Συντονιστής: Α Μαντίδης
  Θέμα ομιλίας: Ποια η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της χειρουργικής θεραπείας;
  Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2007, στα πλαίσια 5ης Διημερίδας ΕΠΕΓΕ 24 – 25 Νοεμβρίου 2007
 • Στρογγυλό τραπέζι: Σύνδρομο αποφρακτικής δυσχεσίας.
  Συντονιστές: Μ. Σιαφιολέας, Κ. Στάμου
  Θέμα ομιλίας: Διακοιλιακές μέθοδοι αποκαταστάσεως της ολικής πρόπτωσης του ορθού
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Πεπτικού, Αθήνα 4-6 Απριλίου 2008
 • Στρογγυλό τραπέζι : Πρόεδρος: Ε Χρυσός, Σχολιαστής: Δ Βώρος.
  Θέμα ομιλίας: Διασφιγκτηριακή εκτομή του ορθού: τεχνική και αποτελέσματα.
  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, Ηράκλειο 9-11 Μαϊου 2008
 • Στρογγυλό τραπέζι: Ενδοσκοπική διάγνωση καρκίνου του ορθού και μετά;
  Συντονιστής: Ε. Ξυνός.
  Θέματα ομιλίας:
  1. Πόσο επηρεάζει την έκβαση η χειρουργική τεχνική – εκτομή γενικώς ή ολική εκτομή μεσοορθού;
  2. Έχει θέση η λαπαροσκοπική προσέγγιση στην χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του ορθού; 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 13-16 Νοεμβρίου 2008 Αθήνα
 • Στρογγυλό τραπέζι: Λαπαροσκοπική κολεκτομή: Επιπλοκές – Αίτια μετατροπής σε ανοικτή προσπέλαση.
  Προεδρείο Γ. Πολυμενέας – Γ Αντσακλής
  Θέμα Ομιλίας: Αίτια μετετροπής σε ανοικτή προσπέλαση 9ο Πανελλήνιο συνέδριο λαπαροενδοσκοπικής χειρουργικήςκαι διεθνές συμπόσιο.
  21-23 Μαϊου 2009, Αθήνα
 • Διάλεξη: Εξασφάλιση ασφαλούς αναστόμωσης στον πεπτικό σωλήνα.
  Προεδρείο: Γ. Μπασδάνης, Π. Καλαβάς
  Διημερίδα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Πεπτικού : Οι Επιπλοκές στην Χειρουργική του Πεπτικού, Πρόληψη – Αντιμετώπιση
  5-6 Σεπτεμβρίου 2009, Καβάλα
 • Κατευθυντήριες Οδηγίες για το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Χειρισμό της Γαστρο-οισοφαγικής Παλινδρομικής Νόσου και της Λοίμωξης
  από Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού
  Στρογγυλό τραπέζι: Χειρουργική θεραπεία της ΓΟΠΝ
  – Ποιες οι ενδείξεις, αντενδείξεις και τα κριτήρια επιλογής ασθενών και τύπου της αντιπαλινδρομικής εγχείρησης
  – Ποια τα χαρακτηριστικά της επιτυχούς επέμβασης και πώς πρέπει να τεκμηριώνονται
  – Αποτελεσματικότητα, επιπλοκές και συνέπειες και σχέση τους με τη χειρουργική εμπειρία
  ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
 • Διημερίδα «Καλοήθεις παθήσεις πρωκτού»
  Στρογγυλή τράπεζα «Ακράτεια πρωκτού» Συντονιστές Ε. Ξυνός, Θ. Χρυσίδης, Χρυσάφης, Γ Χρυσάφης,
  Θέμα ομιλίας: Ακράτεια και πρόπτωση
  4-6 Δεκεμβρίου, Βόλος
 • 5η Εκπαιδευτική Διημερίδα «Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία Ηπατολογία»
  14.30 – 15.40 Προεδρείο: Κωνσταντίνα Παρασκευά – Περικλής Αποστολόπουλος
  Ποιο είναι το ασφαλές χρονικό διάστημα ανάμεσα στις προληπτικές κολονοσκοπήσεις;
  Ι. Παχιαδάκης
  Η διαδρομή και οι προκλήσεις της ενδοσκόπησης με βιντεοκάψουλα
  Ν. Βιάζης
  Ενδοσκοπική και χειρουργική αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης
  Γ. Στεφανίδης / Γ. Πεχλιβανίδης
  5&6 Μαρτίου 2010
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού.
  Αθήνα 11-13 Ιουν 2010.
  Στρογγυλή τράπεζα: Εκκολπωματίτιδα – Σύγχρονη Θεραπευτική προσέγγιση
  Ομιλία: Απώτερα αποτελέσματα – Υποτροπή
 • 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχέος Εντέρου και Πρωκτού
  19-20 Μαΐου 2011, Θεσσαλονίκη
  Στρογγυλή τράπεζα: Λαπαροσκοπική Χειρουργική του Παχεός Εντέρου: Γιατί οι περισσότεροι χειρουργοί δεν κάνουν αυτές τις επεμβάσεις
  Ομιλία: Evidence Based αποτελέσματα λαπαροσκοπικής κολεκτομής για καρκίνο
 • 9η Εκπαιδευτική ημερίδα, Επαγγελματικής Ένωσης Γαστρεντερολόγων Ελλάδας
  23-24 Σεπτεμβρίου 2011, Αθήνα
  Γαστροοισοφαγική Παλινδρομική Νόσος, Η σύγχρονη γνώση στην κλινική πράξη
  Στρογγυλή τράπεζα: Συζήτηση διαγνωστικού και θεραπευτικού χειρισμού σεναρίων ασθενών με
  σοβαρή ή επιπεπλεγμένη ΓΟΠΝ. Εισηγητής
 • 8η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 4-6 Νοεμβρίου 2011.
  Στρογγυλό τραπέζι: Θεμελιώδεις και ουσιώδεις αρχές λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης ΓΟΠΝ.
  Ομιλία: Παραοισοφαγική κήλη. Πρέπει να χειρουργείται και πώς;
 • 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012
  – Στρογγυλή τράπεζα: Σύγχρονες απόψεις στη χειρουργική του καρκίνου του μαστού. Συντονιστής και εισηγητής: «Μπορούμε να αποφύγουμε τον λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης με θετικό φρουρό λεμφαδένα;»
  – Στρογγυλή τράπεζα: Λαπαροσκοπική έναντι Ρομποτικής Χειρουργικής στη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου. Εισηγητής: « Ολική εκτομή του μεσοκόλου στη λαπαροσκοπική δεξιά ημικολεκτομή και του μεσοορθού στη χαμηλή πρόσθια εκτομή.»
 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντερου και πρωκτού, Αλεξανδρούπολη , 11-13 Απριλίου 2013
  Στρογγυλή τράπεζα: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ
  Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Ι. Σουγκλάκος
  Ολική εκτομή μεσοορθού – Χαμηλή προσθία εκτομή του ορθού, κοιλιπερινεϊκή εκτομή
  Γ. Πεχλιβανίδη
 • Ημερίδα Χειρουργικής: Εξελίξεις στη θεραπεία των παθήσεων του παχέος εντέρου
  Σάββατο 25 Μαϊου 2013, Αμφιθέατρο Αρεταίειου Νοσοκομείου.
  Στρογγυλή τράπεζα: Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
  « Κριτήρια – αίτια μετατροπής σε ανοιχτή εγχείρηση – επιπλοκές»
  Γ. Πεχλιβανίδης
 • Multidisciplinary care discussions in Oncology. Athens Hilton Nov. 29-30,2013
  Στρογγυλή τράπεζα: Καρκίνος ορθού. Σύγχρονη θεραπευτική στρατηγική.
  «Εξατομίκευση της θεραπευτικής στρατηγικής. Ακολουθία των θεραπειών.» Γ. Πεχλιβανίδης
 • Ενδοσκοπική ημερίδα. «Σύγχρονες εξελίξεις στη θεραπεία της αχαλασίας του οισοφάγου»
  25 Ιανουαρίου 2014, Αίθουσα διαλέξεων ΝΝΑ
  Συζήτηση /Σχόλια/Απολογισμός. Γ.Πεχλιβανίδης, Γ. Στεφανίδης
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Διλήμματα και αντιθέσεις για τον καρκίνο του μαστού σε ακραίες ηλικίες.
  4-5 Απριλίου 2014, Αμφιθέατρο κλινικής Ιασώ, Μαρούσι
  Στρογγυλή τράπεζα VI με μπαλκόνι: Follow up
  Μπαλκόνι: Ν.Μπρεδάκης, Δ.Τσιφτσής, Γ.Πεχλιβανίδης
 • 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & και διεθνές χειρουργικό φορουμ 2014, 12-15 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα
  Στρογγυλή τράπεζα: Κίνδυνοι και δυσκολίες – Τεχνάσματα και συμβουλές στη χειρουργική του παχέος εντέρου
  «Διεγχειρητική «αποτυχία» στη διενέργεια χαμηλής αναστόμωσης με συρραπτικό» Γ. Πεχλιβανίδης
 • Ημερίδα «Νεότερα δεδομένα στην προεγχειρητική διαχείριση του καρκίνου του μαστού» 31 Ιανουαρίου 2015, Συνεδριακό κέντρο Ν. Λούρος, Μητέρα
  «Προβλήματα κατά την προεγχειρητική διάγνωση (Υποεκτίμηση – Διασπορά – Επιπλοκές – Κόστος)»
  Γ. Πεχλιβανίδης, Α. Αθανασίου
 • 3η Διημερίδα Ογκολογίας – Multidisciplinary care discussions in Oncology. Athenaeum Intercontinental 6-7 Νοεμβρίου 2015.
  Στρογγυλό τραπέζι: Screening, Πρώιμη Διάγνωση και μη Διηθητικός Καρκίνος του Μαστού
  Ομιλία: Προφυλακτική ετερόπλευρη μαστεκτομή. Πότε προτείνεται;
 • 1η Επιστημονική Ημερίδα «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ 2016 – Νεώτερα Δεδομένα» συνεδριακό κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», στις 9 Ιανουαρίου 2016. «Προφυλακτική ετερόπλευρη μαστεκτομή» Εισηγητής: Γεώργιος Πεχλιβανίδης
 • 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού
  15-17 Δεκεμβρίου 2017, Λάρισα.
  Στρογγυλή Τράπεζα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
  Συντονιστές: Ε. Ξυνός, Γ. Πεχλιβανίδης
  Θεραπευτική αντιμετώπιση: α) της αποφρακτικής δυσκοιλιότητας και β) της ολικής πρόπτωσης ορθού Γ. Πεχλιβανίδης
 • 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής & 11ο Παχυσαρκίας – Αίγλη Ζαπείου, Αθήνα 13 Απριλίου 2019
  Στρογγυλό τραπέζι: Αναστομωτική Διαφυγή: Ο Εφιάλτης- Δορυφορικό Συμπόσιο ETHICON @
  Εισήγηση: Διάγνωση, Αντιμετώπιση, Εκβαση
 • 4o επιστημονικό Forum, ογκολογία Quo Vadis? 4-6 Οκτωβρίου, Λιμένι Μάνη
  Κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων στον πρώιμο καρκίνο μαστού – St Gallen 2019.
  Προεδρείο: Γ. Πεχλιβανίδης. Α. Παζαΐτη, Β. Σταφυλά
  Διαχείριση πρωτοπαθούς όγκου και μασχάλης Εισηγήτρια: Ε. Καρυδά
  Όρια θετικότητας ορμονικών υποδοχέων, ΚΙ67; Εισηγήτρια: Π. Αραπαντώνη – Δαδιώτη
  Πόση λίγη ακτινοθεραπεία είναι αρκετή; Εισηγήτρια: Α. Ζυγογιάννη
  Η αγωνία του ιατρού μετά την επιτυχία Η άποψη του ογκολόγου Εισηγήτρια: Α. Χριστοπούλου
  Σχολιασμός: Α. Αλεξόπουλος, Λ. Μουζάκα, Ν. Μιχαλόπουλος
 • 5ο Επιστημονικού Forum «Ογκολογία: Quo Vadis?», 25-27 Σεπτεμβρίου 2020 στο ξενοδοχείο Limeni Village, στο Λιμένι Μάνης.
  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Καρκίνος μαστού. Προεδρείο: Δ. Πεκτασίδης, Α. Δημόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης
 • Webinar «Η εβδομαδιαία ενημέρωσή σου στην ογκολογία: Νεώτερα από το St Gallen 2021 – Χειρουργική 18.05.21
 • 6ο Επιστημονικού Forum «Ογκολογία: Quo Vadis?», 24-26 Σεπτεμβρίου 2021 στο ξενοδοχείο Limeni Village, στο Λιμένι Μάνης.
  Στρογγυλό τραπέζι Grand Round: Σχολιαστής στο Grand Round Μαστού
  Εισηγητής: Γ. Οικονομόπουλος Σχολιαστές Δ. Τρυφωνόπουλος, Γ. Πεχλιβανίδης, Π. Σκάρλος
 • 7η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου. Από τη θεωρία στην πράξη. 26 & 27 Νοεμβρίου 2021, ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα.
  Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 10:00 – 11:30 Καρκίνος Μαστού: Χειρουργικά περιστατικά με ογκολογικά ενδιαφέρον.
  Προεδρείο: Ε. Σαμαντάς, Μ. Σταθουλοπούλου
  Παρουσίασιαση περιστατικών
  (1). Ομιλητές: Δ. Νασίκας, Μ. Ματιάτου, Β. Τρίγκας, Α. Γραββάνης, Γ. Πεχλιβανίδης, Π. Χόρτης
  Σχολιαστές: Η. Κοττέας, Ε. Μαραγκουδάκης, Ε. Γαλάνη, Γρ. Ξεπαπαδάκης
 • 15ου Συνεδρίου της Εταιρείας Μελέτης Έρευνας και θεραπείας της Μεταστατικής Νεοπλασματικής Νόσου 08-09 Απριλίου 2022 Βόλος Σενάρια αντιμετώπισης της denovo ολιγομεταστατικής νόσου – Ο ρόλος της τοπικής θεραπείας
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.