ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΚΤΟΥ

Ο Καρκίνος του Πρωκτού

Δ ιαφέρει σημαντικά από τον καρκίνο του εντέρου.

Η συνήθης θεραπεία του στις μέρες μας είναι ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας με πολύ καλά αποτελέσματα.

Η χειρουργική επέμβαση έχει λόγω καταρχάς για την βιοψία μιας βλάβης και σπάνια για τις υποτροπές.

Καρκίνος πρωκτού